ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย ใครอ่านอังกฤษเก่ง เล่าเรื่องได้ ถ่ายคลิปสร้างสรรค์ตามโจทย์ ส่งแข่งได้เลย Oxford Big read 2022 คลิก “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
ทั่วไป
สนุกคัดอักษรจีน (PDF)
สนุกคัดอักษรจีน (PDF)สนุกคัดอักษรจีน (PDF)สนุกคัดอักษรจีน (PDF)

สนุกคัดอักษรจีน (PDF)

เรียนรู้วิธีการเขียนอักษรจีน ตั้งแต่ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา และวิวัฒนาการของอักษรจีนในแต่ละยุคสมัย ไปจนถึงลักษณะของขีดแต่ละขีด เส้นแต่ละเส้น ลำดับในการเขียนอักษร พร้อมตารางสำหรับฝึกคัด
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
e-books(PDF)?
59.00 บาท
สนุกคัดอักษรจีน (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    "สนุกคัดอักษรจีน" หนังสือสำหรับเรียนวิธีการเขียนอักษรจีน ตั้งแต่ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมา และวิวัฒนาการของอักษรจีนในแต่ละยุคสมัย ไปจนถึงลักษณะของขีดแต่ละขีด เส้นแต่ละเส้น ลำดับในการเขียนอักษร ปิดท้ายด้วยความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้เขียนอักษรพู่กันจีน พร้อมตารางสำหรับฝึกคัด
สารบัญ
- อักษรจีน
- การประดิษฐ์อักษรจีน
- แบบอักษรจีน
- ตัวเต็ม VS ตัวย่อ
- ลักษณะการขีดของอักษรจีน
- ลำดับการขีด
- โครงสร้างอักษรจีน
- อุปกรณ์สำหรับการเขียนอักษรพู่กันจีน
- เกม
- เฉลย
- ตารางคัด
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840013125 (PDF) 0Bytes 64 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :