ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ดีลสุดคุ้ม ตะกร้าของขวัญ ช็อปเลย ONLINE CLEARANCE SALE ดีลเด็ดลดสูงสุด 95% คลิก เปิดโลกครีเอทีฟ เสริมทักษะธุรกิจ เรียนรู้เทคโนโลยี คอร์สออนไลน์ใหม่ ประจำวันนี้ !! คลิก อ่านอังกฤษเก่ง เล่าเรื่องสนุก ถ่ายคลิปลุ้นรางวัล! ใน Oxford Big Read 2021 คลิก เก็บให้ครบทุกคอร์สออนไลน์ “ลงทุนหุ้น VI” กับ Mr.LikeStock คลิก Best Seller ลด 20% ดีลแรงประจำเดือน คลิก ใต้รอยกรีด ลด 30% ช็อป หนังสือกฎทอง ราคาเดียว 120 บาท / ซื้อครบชุด 699 บาท คลิก Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
การออกแบบเครื่องกล เครื่องยนต์
เครื่องยนต์หัวฉีด EFI (PDF)
เครื่องยนต์หัวฉีด EFI (PDF)เครื่องยนต์หัวฉีด EFI (PDF)เครื่องยนต์หัวฉีด EFI (PDF)

เครื่องยนต์หัวฉีด EFI (PDF)

 
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
200.00 บาท
190.00 บาท
e-books(PDF)?
199.00 บาท
เครื่องยนต์หัวฉีด EFI (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
   เนื้อหาของตำราเล่มนี้ใน 5 บทแรก จะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ อัตราส่วนผสมของเชื้อเพลิงที่เครื่องยนต์ต้องการในสภาวะการทำงานต่างๆ หลักการของระบบฉีดนำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ หน้าที่ส่วนประกอบและการทำงานของอุปกรณ์ในระบบ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานเกี่ยวกับระบบ EFI มาก่อน
   ส่วนในบทที่ 6 จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในรถยนต์ปัจจุบัน และในบทที่ 7 จะเป็นตัวอย่างวงจรไฟฟ้าควบคุมระบบ EFI และรายละเอียดของการทำงานในวงจร เน้อหาของบทที่ 6 และ 7 จะเหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นบานเกี่ยวกับระบบ EFI มาก่อน
   สำหรับในบทที่ 8 เป็นส่วนของเครื่องยนต์หัวฉีดภาคปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยใบงานสำหรับฝึกปฏิบัติการตรวจสอบเครื่องยนต์หัวฉีด EFI ที่ใช้กับเครื่องยนต์หลายรุ่น คือ เครื่องยนต์ TOYTA รุ่น 4E-FE,4A-FE, 4A-GE, 5A-FE และ 7A-FE
สารบัญ
บทที่ 1 ความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์
บทที่ 2 ระบบฉีดนำมันเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 3 ระบบเชื้อเพลิง
บทที่ 4 ระบบประจุอากาศ
บทที่ 5 ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์
บทที่ 6 ระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
บทที่ 7 วงจรไฟฟ้าควบคุมระบบ
บทที่ 8 การตรวจเช็กเครื่องยนต์หัวฉีด EFI
ภาคผนวก
ข้อมูลเพิ่มเติม
การศึกษา ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เกียรนิยมอันดับ 2 จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
-ปริญญาโท คารุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาเครื่องกล จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
การทำงาน
-พ.ศ. 2528-2535 รับราชการเป็นอาจารย์สอนประจำแผนกช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
-พ.ศ. 2535-2536 เป็นวิศวกร บริษัท โกลด์ฟอร์ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
-พ.ศ. 2536-2538 เป็นวิศวกร บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
-พ.ศ. 2538-2539 เป็นผู้จัดการโรงงาน บริษัท ไทยแมททีเรียล
แฮนดลิ่ง จำกัด
-พ.ศ. 2540-ปัจจุบัน ประกอบธุรกิจส่วนตัว เกี่ยวกับการออกแบบสร้างเครื่องจักร
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840010131 (PDF) 0Bytes 298 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สนพ. สมาคม
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :