ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
“แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม เปิดโลกครีเอทีฟ เสริมทักษะธุรกิจ เรียนรู้เทคโนโลยี คอร์สออนไลน์ใหม่ ประจำวันนี้ !! คลิก Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
อาชีวศึกษา
มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม (PDF)
มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม (PDF)มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม (PDF)มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม (PDF)

มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม (PDF)

เป็นความรู้พื้นฐานของการเรียนในสาขาช่างไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป และใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
290.00 บาท
275.50 บาท
e-books(PDF)?
279.00 บาท
มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือ "มอเตอร์ไฟฟ้าและการควบคุม" เล่มนี้ เป็นความรู้พื้นฐานของการเรียนในสาขาช่างไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาระดับสูงขึ้นไป และใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 12 บท คือ 1. มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 2. สปลิตเฟสมอเตอร์ 3. คาปาซิเตอร์มอเตอร์ 4. รีพัลชันมอเตอร์ 5. ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์ 6. เชดเดดโพลมอเตอร์ 7. ซิงโครนัสมอเตอร์ 8. มอเตอร์สามเฟส 9. สัญลักษณ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุม 10. ขนาดสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ 11. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 12. การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ และภาคผนวก ตารางพันขดลวดสำหรับมอเตอร์สามเฟส เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ในระดับ ปวช. และ ปวส. ใช้ประกอบการเรียน และสามารถใช้ประกอบการทำงานได้
สารบัญ
บทที่ 1 มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 2 สปลิตเฟสมอเตอร์
บทที่ 3 คาปาซิเตอร์มอเตอร์
บทที่ 4 รีพัลชันมอเตอร์
บทที่ 5 ยูนิเวอร์แซลมอเตอร์
บทที่ 6 เชดเดดโพลมอเตอร์
บทที่ 7 ซิงโครนัสมอเตอร์
บทที่ 8 มอเตอร์สามเฟส
บทที่ 9 สัญลักษณ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุม
บทที่ 10 ขนาดสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์
บทที่ 11 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
บทที่ 12 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840062758 (PDF) 0Bytes 340 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :