ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
“แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม เปิดโลกครีเอทีฟ เสริมทักษะธุรกิจ เรียนรู้เทคโนโลยี คอร์สออนไลน์ใหม่ ประจำวันนี้ !! คลิก Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
การเรียน การสอน

การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน

พื้นฐาน แนวทาง ขั้นตอนต่างๆ ตัวอย่างและหลักเกณฑ์ในการเขียนแบบที่เป็นมาตรฐาน...
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
180.00 บาท
162.00 บาท
e-books(PDF) ?
130.00 บาท
การเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน
เนื้อหาโดยสังเขป
มีเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นฐาน แนวทาง ขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนตัวอย่างและหลักเกณฑ์ในการเขียนแบบที่เป็นมาตรฐาน เพื่อที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเขียนแบบในวิชาชีพนี้จะได้ยึดถือปฏิบัติเป็นบรรทัดฐาน นำไปใช้ในการเขียนแบบ ซึ่งในที่นี้หมายถึงแบบก่อสร้างสำหรับงานสถาปัยตกรรมภายในหรืองานตกแต่งภายใน และงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ตามรูปแบบและรูปลักษณ์ ตลอดจนการกำหนดรายละเอียดการใช้วัสดุประกอบ อุปกรณ์สิ่งประกอบการตกแต่ง และรายการตรวจสอบรายละเอียดของแบบตามหลักวิชาการที่ดีและเป็นมาตรฐานสากล สามารถปฏิบัติงานเขียนแบบทั้งในระบบดั้งเดิม (Working Drawing) หรือเขียนแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CAD) สามารถสื่อสารในเรื่องแบบกับสถาปนิกของงานสถาปัตยกรรมหลักหรือวิศวกร ทั้งงานโครงสร้าง งานไฟฟ้า หรือแม้แต่งานระบบสุขาภิบาลได้อย่างดี
สารบัญ


สารบัญ

 • บทนำ

 • บทที่ 1 เครื่องมือและอุปกรณ์เขียนแบบ

 • บทที่ 2 เส้นในงานเขียนแบบ

 • บทที่ 3 การเขียนตัวหนังสือ อักษรประกอบ และเส้นแสดงระยะ

 • บทที่ 4 สัญลักษณ์ในงานเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน

 • บทที่ 5 ประเภทของแบบก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรมภายใน

 • บทที่ 6 การเขียนผังบริเวณ ผังพื้น และแบบรื้อถอนปรับปรุง

 • บทที่ 7 การเขียนรูปด้าน รูปตัด และแบบขยาย

 • บทที่ 8 การเขียนแบบงานระบบไฟฟ้าและแบบงานระบบสุขาภิบาล

 • บทที่ 9 การเขียนแบบรายละเอียดเฟอร์นิเจอร์และแบบสิ่งตกแต่งภายในที่เกี่ยวข้อง

 • บทที่ 10 การเขียนรายละเอียดกำกับแบบ

 • บทที่ 11 สัญนิยม คำย่อที่เกี่ยวข้อง และหน่วยวัดเปรียบเทียบ

 • บทที่ 12 การจัดเรียงรูปเล่มแบบก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมภายในและการตรวจสอบงานเขียนแบบ

 • บทที่ 13 คอมพิวเตอร์กับการเขียนแบบงานสถาปัตยกรรมภายใน
 • รายละเอียดหนังสือ
  ISBN: 9745345822 (ปกอ่อน) 200 หน้า
  ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 10 มม.
  น้ำหนัก: 370 กรัม
  เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
  สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
  เดือนปีที่พิมพ์: 2003
  ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
  ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
  สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
  ปกพับ สันบุบ ขาด
  ลดราคา 20%
  สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
  ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
  ลดราคา 30%
  สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
  แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
  ลดราคา 50%
  สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
  อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
  ลดราคา 70%
  (ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
  จาก :
  ถึง :
  หัวเรื่อง :