ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
ไวยากรณ์
ไวยากรณ์เกาหลีระดับต้น (PDF)Hot!
ไวยากรณ์เกาหลีระดับต้น (PDF)ไวยากรณ์เกาหลีระดับต้น (PDF)ไวยากรณ์เกาหลีระดับต้น (PDF)

ไวยากรณ์เกาหลีระดับต้น (PDF)

รูปประโยคภาษาเกาหลีระดับต้น 160 ไวยากรณ์ แบ่งรูปประโยคตามหมวด อาทิ คำถาม ขอร้อง ปฏิเสธ บอกเล่า ฯลฯ 34 หมวด ประกอบด้วยโครงสร้าง วิธีใช้ การผันกริยา และตัวอย่างรูปประโยค มีดัชนีค้นไวยากรณ์ท้ายเล่ม
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
175.00 บาท
166.25 บาท
e-books(PDF)?
149.00 บาท
ไวยากรณ์เกาหลีระดับต้น (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือ "ไวยากรณ์เกาหลีระดับต้น" เรียบเรียงจากเนื้อหาไวยากรณ์ และรูปประโยคที่ใช้ในการสอบวัดระดับภาษาเกาหลี (TOPIK) ระดับต้น สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนภาษาเกาหลี ทั้งในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเกาหลี ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักเรียนที่เรียนแผนการเรียนภาษาเกาหลีในโรงเรียนมัธยมศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่เรียนด้วยตนเอง โดยเรียงไวยากรณ์ และรูปประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นหัวข้อๆ เพื่อความสะดวกต่อการค้นหา ในแต่ละหน่วยมีความหมาย คำอธิบายการใช้ กฎการใช้ และตัวอย่างประโยคพร้อมคำแปลเป็นภาษาไทย เพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น
สารบัญ
1. คำถาม
2. บอกเล่า
3. ปฏิเสธ
4. ขอร้อง
5. คำสั่ง
6. ชักชวน
7. รูปอดีต
8. รูปอนาคต
9. อุทาน
10. วัน เวลา ช่วงเวลา
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840012999 (PDF) 0Bytes 208 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :