ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ไวยากรณ์
ไวยากรณ์เกาหลีระดับต้น (PDF)
ไวยากรณ์เกาหลีระดับต้น (PDF)ไวยากรณ์เกาหลีระดับต้น (PDF)ไวยากรณ์เกาหลีระดับต้น (PDF)

ไวยากรณ์เกาหลีระดับต้น (PDF)

รูปประโยคภาษาเกาหลีระดับต้น 160 ไวยากรณ์ แบ่งรูปประโยคตามหมวด อาทิ คำถาม ขอร้อง ปฏิเสธ บอกเล่า ฯลฯ 34 หมวด ประกอบด้วยโครงสร้าง วิธีใช้ การผันกริยา และตัวอย่างรูปประโยค มีดัชนีค้นไวยากรณ์ท้ายเล่ม
หนังสือ
175.00 บาท
166.25 บาท
e-books(PDF)?
149.00 บาท
ไวยากรณ์เกาหลีระดับต้น (PDF)
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840012999 (PDF) 0Bytes 208 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :