ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ไวยากรณ์ การใช้คำ
ไวยากรณ์จีนระดับต้น (PDF)
ไวยากรณ์จีนระดับต้น (PDF)ไวยากรณ์จีนระดับต้น (PDF)ไวยากรณ์จีนระดับต้น (PDF)

ไวยากรณ์จีนระดับต้น (PDF)

 
หนังสือ
195.00 บาท
185.25 บาท
e-books(PDF)?
175.00 บาท
ไวยากรณ์จีนระดับต้น (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
หนังสือ “ไวยากรณ์จีนระดับต้น” รวบรวมไวยากรณ์สำคัญในภาษาจีนระดับเบื้องต้นไว้อย่างครบครัน โดยมุ่งเน้นไปที่การทบทวนความรู้ เพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน สำหรับการสอบในสนามต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น PAT 7.4 หรือ HSK ระดับ 1-2 เนื้อหาภายในเล่ม เป็นการสรุปหัวข้อทางไวยากรณ์ต่างๆ แยกไว้เป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ
ส่วนที่ 1 ไวยากรณ์ รวบรวมไวยากรณ์สำคัญในภาษาจีนระดับต้นไว้อย่างละเอียดกว่า 14 บท 14 หัวข้อ
ส่วนที่ 2 สมรรถนะทางภาษา เป็นส่วนที่กำหนดโดยการสอบต่างๆ ว่าผู้เรียนในระดับต้นควรจะมีความสามารถในการใช้ภาษาในบริบทใดบ้าง
ส่วนที่ 3 คำศัพท์ รวบรวมคำศัพท์เฉพาะที่จำเป็นในการศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนระดับต้น
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840023322 (PDF) 0Bytes 288 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :