ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ซื้อหนังสือกับซีเอ็ด ก็เข้าโครงการช้อปดีมีคืนได้ ลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/คน วันนี้ - 31 ธ.ค. 63 คลิก ⚡️สินค้าแฟลชเซลล์ ⚡️ ดีลเด็ด ช็อปด่วน จำนวนจำกัด คลิก
การเขียนโปรแกรม
ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 1 (ฉบับปรับปรุง) (PDF)
ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 1 (ฉบับปรับปรุง) (PDF)ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 1 (ฉบับปรับปรุง) (PDF)ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 1 (ฉบับปรับปรุง) (PDF)

ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 1 (ฉบับปรับปรุง) (PDF)

สื่อประกอบการสอนพร้อมโปรแกรมตัวอย่างให้ทดลองปฏิบัติ เรียนรู้ง่าย เข้าใจเร็ว และประยุกต์ใช้งานได้จริง
ผู้เขียนดอนสัน ปงผาบ
หนังสือ
250.00 บาท
237.50 บาท
e-books(PDF)?
249.00 บาท
ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 1 (ฉบับปรับปรุง) (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 1 เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความรู้พื้นฐานของไมโครคอนโทรลเลอร์และไมโครโปรเซสเซอร์ โครงสร้างและสถาปัตยกรรม การเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี การใช้งานโปรแกรม Keil การเขียนโปรแกรมควบคุม การตรวจสอบ การพัฒนาด้านต่างๆ พร้อมอินเทอร์รัปต์ วงจรนับ วงจรจับเวลาและการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ 6 ขา อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่าง บทสรุป และแบบทดสอบหลากหลาย เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวช., ปวส., และปริญญาตรี ในสาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม วิทยาการคอมพิวเตอร์ เม็กคาทรอนิกส์ โทรคมนาคม และผู้ที่สนใจ
สารบัญ
บทที่ 1 พื้นฐานไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
บทที่ 2 หน่วยความจำและรีจิสเตอร์
บทที่ 3 ชุดคำสั่งของไมโครคอนโทรลเลอร์
บทที่ 4 การเขียนโปรแกรมภาษาแอสเซมบลี
บทที่ 5 พื้นฐานภาษาซี
บทที่ 6 การพัฒนาไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรม Keil PK51
บทที่ 7 การควบคุมหลอดแสดงผล
บทที่ 8 การรับข้อมูลจากสวิตช์
บทที่ 9 หุ่นยนต์ขนาดเล็กควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
บทที่ 10 อินเทอร์รับและวงจรจับเวลา
บทที่ 11 การควบคุมจอแสดงผล LCD
บทที่ 12 หุ่นยนต์ 6 ขา
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840006141 (PDF) 0Bytes 306 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), สมาคม
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :