สัตว์ปีก การเกษตร
ไก่งาม ตามตำราโบราณ (ปกแข็ง)
ไก่สวย ไก่งาม ตามตำราโบราณ หาดูหาอ่านได้ในเล่มนี้ มีแชมป์กว่าร้อยตัว ไก่หลักล้านสี่ตัว มีทุกสายพันธุ์ ทุกเฉดสี ไก่ชนไทยโบราณพันธุ์แท้
ผู้เขียนพน นิลผึ้ง
หนังสือ
1,000.00 บาท
950.00 บาท
ไก่งาม ตามตำราโบราณ (ปกแข็ง)
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789747508970 (ปกแข็ง) 276 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 217 x 302 x 20 มม.
น้ำหนัก: 1230 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
เนื้อหาโดยสังเขป
    "ไก่งาม ตามตำราโบราณ" ได้รวบรวมเนื้อหาสำคัญทางวิชาการ และภูมิปัญญาไทยโบราณ เกี่ยวกับไก่พื้นเมืองของไทย หรือไก่ชน หลากหลายสายพันธุ์ โดยถ่ายทอดเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมภาพตัวอย่างประกอบสวยงาม ชัดเจน ตลอดจนรวบรวมภาพไก่สวยงามที่ชนะการประกวดในอดีตและปัจจุบัน ไว้ให้ชมเป็นตัวอย่างมากมาย ซึ่งน้อยคนนักจะมีโอกาสได้เห็น เพื่อเป็นประโยชน์ในการอนุรัษ์และสืบทอดไก่สวยงามของไทยให้ดำรงอยู่สืบต่อไป
สารบัญ
- ไก่งามตามตำราโบราณ
- ไก่งามตามตำราว่าไว้อย่างไร
- จุดกำเนิดของไก่ตำรา
- ลักษณะของไก่งาม
- การดูสกุลไก่
- ไก่หางเข็ม
- ตำรานับเกล็ดแบบโบราณ
- ไก่หางงาม
- ไก่เดือยงาม
- ไก่เกล็ดแข้งงาม
ฯลฯ
คำนิยม
ท่านอาจารย์พน นิลผึ้ง เป็นผู้ที่ได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะทำการศึกษาวิจัย วิเคราะห์และวิจารณ์ แล้วลงมือเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือในเรื่องราวของไก่ชนไทยอย่างไม่รอช้าและด้วยความจริงจัง อาจจะเรียกได้ว่าท่านเป็นผู้ที่ "กล้าคิด กล้าทำ และกล้าเขียน" เรื่องของไก่ชนไทยที่แท้จริงของเมืองไทยและของโลกก็ว่าได้รศ.ดร. อภิชัย รัตนวราหะ- อดีตนายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทย
อาจารย์พน นิลผึ้ง ก็เป็นอีกผู้หนึ่งได้เห็นความสำคัญของไก่ชนไทย จึงได้รวบรวมความรู้เรื่อง ไก่ชนงามตามตำราโบราณ ไว้ให้เป็นระบบในเชิงวิชาการและภูมิปัญญาโบราณไว้เป็นหนังสือเเล่มนี้ เพื่อที่จะให้คนปัจจุบันและคนรุ่นหลัง ได้เก็บไว้เป็นความรู้ที่จะนำไปปฏิบัติได้ และในเล่มยังมีภาพไก่สวยงามในอดีต - ปัจจุบันมาเป็นตัวอย่าง ให้ศึกษาไว้มากมายเห็นว่าหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ต่อวงการอนุรักษ์และพัฒนาไก่ชนไทยมากดร. มงคล แดงสวาทดิ์
หนังสือไก่งามตามตำราโบราณ หรือไก่งามตามอุดมทัศนีย์ อาจารย์ได้รวบรวมเนื้อหาทางวิชาการ และภูมิปัญญาไทยโบราณที่เป็นความรู้เข้าด้วยกัน และมีภาพไก่สวยงามที่ชนะการประกวดในอดีตและปัจจุบัน เข้าไว้ให้ดูเป็นตัวอย่างมากมาย หลายสายพันธุ์ ซึ่งจะหาดูได้ยากในปัจจุบัน พวกเราชาวนักอนุรักษ์ไก่ชนที่ดีอีกเล่มหนึ่ง และที่น่าประทับใจแก่พวกเรามากที่สุดคือ ท่านอาจารย์พน นิลผึ้ง ได้มอบต้นฉบับ หนังสือเล่มนี้ให้พวกเราดนำไปพิมพ์เผยแพร่แก่ผู้สนใจต่อไป นักอนุรักษ์อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วรับรองว่า ไม่ผิดหวังแน่เอกศักดิ์ ศิวะบุณย์
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ไก่สวย ไก่งาม ตามตำราโบราณ หาดูหาอ่านได้ในเล่มนี้ มีแชมป์กว่าร้อยตัว ไก่หลักล้านสี่ตัว มีทุกสายพันธุ์ ทุกเฉดสี ไก่ชนไทยโบราณพันธุ์แท้
ผู้เขียน พน นิลผึ้ง
หนังสือ
1,000.00 บาท
950.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4