ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
อุดมศึกษา
โลหิตวิทยา ปฏิบัติการและภาวะโลหิตจางที่พบบ่อย (PDF)
โลหิตวิทยา ปฏิบัติการและภาวะโลหิตจางที่พบบ่อย (PDF)โลหิตวิทยา ปฏิบัติการและภาวะโลหิตจางที่พบบ่อย (PDF)โลหิตวิทยา ปฏิบัติการและภาวะโลหิตจางที่พบบ่อย (PDF)

โลหิตวิทยา ปฏิบัติการและภาวะโลหิตจางที่พบบ่อย (PDF)

ผู้แต่งได้นำเสนอออกมาเป็นรูปแบบหนังสือที่อ่านได้ง่าย มีรูปประกอบให้เข้าใจได้ มีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง นอกจากน้ันหนังสือเล่มนี้ยังได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาแล้ว
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
e-books(PDF)?
309.00 บาท
โลหิตวิทยา ปฏิบัติการและภาวะโลหิตจางที่พบบ่อย (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    การตรวจทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยามีความสำคัญต่อการช่วยวินิจฉัย ช่วยการติดตามอาการของโรค รวมทั้งติดตามผลการรักษาโรคของมนุษย์ และความรู้ด้านนี้มีความสำคัญต่อนักศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา หนังสือนี้ผู้ประพันธ์ได้เขียนขึ้นมาโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในหนังสือโลหิตวิทยาร่วมกับข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่แสดงถึงความก้าวหน้าของการทดสอบทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยาที่มีอยู่ในวารสารต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลทางเทคนิคต่าง ๆ
สารบัญ
บทที่ 1 การเจาะเก็บตัวอย่างเลือด
บทที่ 2 สารป้องกันเลือดแข็งตัวสำหรับงานตรวจทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา
บทที่ 3 การนับเซลล์เม็ดเลือด
บทที่ 4 เครื่องวิเคราะห์เซลล์เม็ดเลือดอัตโนมัติ
บทที่ 5 ปัญหาการนับเม็ดเลือดครบส่วนและแนวทางแก้ไข
บทที่ 6 ปัจจัยที่ไม่ใช่พยาธิสภาพที่กระทบต่อผลการนับเซลล์เม็ดเลือด
บทที่ 7 การย้อมสีเซลล์เม็ดเลือด
บทที่ 8 การตรวจเบื้องต้นของภาวะเลือดออกง่ายหยุดยาก
บทที่ 9 ความคงตัวของตัวอย่างเลือดสำหรับงานตรวจทางห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา
บทที่ 10 ภาวะโลหิตจางเนื่องจากขาดธาตุเหล็ก
บทที่ 11 ภาวะโลหิตจางเมกกะโลบลาสติก
บทที่ 12 ภาวะการขาดเอนไซม์ในเม็ดเลือดแดง
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786163986382 (PDF) 0Bytes 352 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เชียงใหม่, สนพ.ม.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ผู้แต่งได้นำเสนอออกมาเป็นรูปแบบหนังสือที่อ่านได้ง่าย มีรูปประกอบให้เข้าใจได้ มีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง นอกจากน้ันหนังสือเล่มนี้ยังได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาแล้ว
e-books(PDF)
309.00 บาท
309.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด