ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ใครอ่านอังกฤษเก่ง เล่าเรื่องได้ ถ่ายคลิปสร้างสรรค์ตามโจทย์ ส่งแข่งได้เลย Oxford Big read 2022 คลิก “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
อุดมศึกษา
โลจิสติกส์-โซ่อุปทาน : การออกแบบและจัดการเบื้องต้น

โลจิสติกส์-โซ่อุปทาน : การออกแบบและจัดการเบื้องต้น

เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและผู้สนใจทั่วไป
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
285.00 บาท
256.50 บาท
e-books(PDF) ?
211.65 บาท
โลจิสติกส์-โซ่อุปทาน : การออกแบบและจัดการเบื้องต้น
เนื้อหาโดยสังเขป
    ปัจจุบันระบบโลจิสติกส์-โซ่อุปทาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการดำเนินกิจการ ที่ส่งต่อการดำเนินงานภายในองค์การและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักการออกแบบและการจัดการระบบโลจิสติกส์-โซ่อุปทานนั้น จะเป็นกระบวนการในการออกแบบและการจัดการ ตั้งแต่กระบวนการวางแผน การจัดการทรัพยากร การดำเนินงานผลิตการจัดเก็บ ตลอดจนการจัดส่ง การกระจายสินค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การประกอบกิจการรวมถึงโซ่อุปทานดำเนินได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

    หนังสือเล่มนี้ สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา การออกแบบและจัดการระบบโลจิสติกส์-โซ่อุปทานในเบื้องต้น รวมถึงผู้สนใจทั่วไป
สารบัญ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 กลยุทธ์การจัดการและการนำไปใช้
บทที่ 3 การเลือกทำเลที่ตั้ง
บทที่ 4 การวางแผนทรัพยากรและการควบคุมการไหลของวัสดุ
บทที่ 5 การวัดประสิทธิภาพ
บทที่ 6 สินค้าคงคลัง การจัดการ และการออกแบบคลังสินค้า
บทที่ 7 การขนส่ง
บทที่ 8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
บทที่ 9 การประยุกต์ใช้การจำลองสถานการณ์
บทที่ 10 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานระดับโลก
บทที่ 11 การจัดซื้อจัดหา
บททีี 12 เครื่องมือสำหรับการออกแบบระบบโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน
ภาคผนวก ก.
ภาคผนวก ข.
บรรณานุกรม
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160846054 (ปกอ่อน) 400 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 220 x 35 มม.
น้ำหนัก: 540 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :