ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529
การจัดการการผลิต
โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน : กลยุทธ์สำหรับลดต้นทุนและเพิ่มกำไร

โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน : กลยุทธ์สำหรับลดต้นทุนและเพิ่มกำไร

ตำราชุดโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน
หนังสือ
250.00 บาท
237.50 บาท
Tags : LSCM 01-02
โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน : กลยุทธ์สำหรับลดต้นทุนและเพิ่มกำไร
เนื้อหาโดยสังเขป
    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน : กลยุทธ์สำหรับลดต้นทุนและเพิ่มกำไร" เริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของโลจิสติกส์ การดำเนินงาน พร้อมการจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์ และกรณีศึกษาที่หลากหลาย ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอนพร้อมแผนภาพ และบทสรุปชัดเจน เข้าใจง่าย
สารบัญ
ส่วนที่ 1 ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของโลจิสติกส์ และซัพพลาย
- บทที่ 1 บทนำเกี่ยวกับหลักสูตรโลจิสติกส์
- บทที่ 2 ความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของการจัดการโลจิสติกส์
- บทที่ 3 การจัดการโลจิสติกส์ระดับโลก
- บทที่ 4 กิจกรรมด้านโลจิสติกส์
- บทที่ 5 โลจิสติกส์ และการจัดการซัพพลายเชน
- บทที่ 6 การตัดสินใจเกี่ยวกับทางเลือกระหว่างกิจกรรมโลจิสติกส์

ส่วนที่ 2 การดำเนินงานโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน
- บทที่ 7 การพยากรณ์อุปสงค์
- บทที่ 8 การจัดการสินค้าคงคลัง
- บทที่ 9 การไหลของวัสดุและการจัดการผลิต
- บทที่ 10 การจัดการคลังสินค้า
- บทที่ 11 อุปกรณ์จัดเก็บและเคลื่อนย้ายในระบบโลจิสติกส์
- บทที่ 12 การจัดการขนส่ง
- บทที่ 13 การวางแผนเครือข่ายและการเลือกทำเลที่ตั้ง
- บทที่ 14 บรรจุภัณฑ์ในโลจิสติกส์
- บทที่ 15 เทคโนโลยีสารสนเทศในโลจิสติกส์

ส่วนที่ 3 การจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์
- บทที่ 16 การสำรวจโครงการด้านโลจิสติกส์
- บทที่ 17 รายงานตรวจสอบความพร้อมในด้านโลจิสติกส์
- บทที่ 18 การเงินกับการจัดการโลจิสติกส์
- บทที่ 19 การวางแผนกลยุทธ์สำหรับโลจิสติกส์
- บทที่ 20 การควบคุมด้านโลจิสติกส์
- บทที่ 21 แนวทางลดต้นทุน เพิ่มกำไรจากกิจกรรมโลจิสติกส์
ส่วนที่ 4 กรณีศึกษา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9747037211 (ปกอ่อน) 296 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 14 มม.
น้ำหนัก: 520 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: /2010
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ตำราชุดโลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน
หนังสือ
250.00 บาท
237.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4