ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ช็อปออนไลน์ มีสิทธิ์ลุ้นรับของขวัญวาเลนไทน์ เริ่มวันนี้ - 22 ก.พ. 63 คลิก รับฟรี คอร์สสัมมนาออนไลน์จากโค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์ กติกา คลิก ⚡️สินค้าแฟลชเซลล์ ⚡️ ดีลเด็ด ช็อปด่วน จำนวนจำกัด คลิก
อาชีวศึกษา
โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (สอศ.) (รหัสวิชา 20102-2009)

โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (สอศ.) (รหัสวิชา 20102-2009)

หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียนสมบัติ ชิวหา
หนังสือ
145.00 บาท
130.50 บาท
โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน (สอศ.) (รหัสวิชา 20102-2009)
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือเรียนวิชา "โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน รหัสวิชา 20102-2009" เล่มนี้ เขียนขึ้นตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และได้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพหนังสือเรียนอาชีวศึกษา ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาช่างกลโรงงาน ซึ่งผู้เขียนได้เรียบเรียงจากเอกสาร ตำรา และคู่มือการปฏิบัติงานของเครื่องจักร CNC ทั้งภายในและต่างประเทศ และจากการฝึกอบรมและประสบการณ์ในการสอนสาขาวิชาช่างกลโรงงานมากว่า 23 ปี โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมภาพและตัวอย่างประกอบ ช่วยให้เข้าใจได้ง่าย อีกทั้งมีแบบประเมินและแบบฝึกหัด เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงาน
สารบัญ
บทที่ 1 ประวัติความเป็นมาและชนิดต่างๆ ของเครื่องจักร CNC
บทที่ 2 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องจักร CNC
บทที่ 3 หลักการทำงานและความปลอดภัยสำหรับเครื่องจักร CNC
บทที่ 4 เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องมือตัดที่ใช้กับเครื่องจักร CNC
บทที่ 5 การใช้ปุ่มควบคุมกับชุดควบคุม (Control Panal) และการบำรุงรักษาเครื่องจักร CNC
บทที่ 6 การเตรียมข้อมูลในการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องจักร CNC
บทที่ 7 โครงสร้างของโปรแกรม NC พื้นฐาน
บทที่ 8 คำสั่ง G-Code และ M-Code สำหรับงานกลึง CNC พื้นฐาน
บทที่ 9 คำสั่ง G-Code และ M-Code สำหรับงานกัด CNC พื้นฐาน
บทที่ 10 การเขียน การแก้ไข และการตรวจสอบกับโปรแกรมซีเอ็นซีซิมูเลชั่นงานกลึง CNC
บทที่ 11 การเขียน การแก้ไข และการตรวจสอบกับโปรแกรมซีเอ็นซีซิมูเลชั่นงานกัด CNC

- ใบงานวิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160839964 (ปกอ่อน) 472 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 256 x 20 มม.
น้ำหนัก: 845 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :