ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529
ทั่วไป
โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

สำหรับครูและนักเรียนทุกคนเพื่อเรียนรู้
หนังสือ
78.00 บาท
74.10 บาท
โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
เนื้อหาโดยสังเขป
    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความหมายของโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท ลำดับขั้นตอนของกระบวนการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ ตลอดจนการเขียนรายงานและตัวอย่างการเขียนรายงานโครงงานคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย ถ่ายทอดเป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย ช่วยเป็นแนวทางในการทำงาน รวมถึงต่อยอดไปสู่ความรู้ใหม่ๆ ให้กับคุณครูคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
บทที่ 1 โครงงานคณิตศาสตร์
บทที่ 2 ขั้นตอนการทำโครงงานคณิตศาสตร์
บทที่ 3 การประเมินโครงงานคณิตศาสตร์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744024725 (ปกอ่อน) 104 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 188 x 261 x 5 มม.
น้ำหนัก: 200 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง, บจก.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
สำหรับครูและนักเรียนทุกคนเพื่อเรียนรู้
หนังสือ
78.00 บาท
74.10 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4