ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529
ศาสนา
แหล่มหาชาติ (เวสสันดรชาดก) +CD

แหล่มหาชาติ (เวสสันดรชาดก) +CD

สำนวนทันสมัยเหมาะสำหรับเป็นคู่มือฝึกเทศน์ สำหรับพระภิกษุ-สามเณร
หนังสือ
180.00 บาท
171.00 บาท
แหล่มหาชาติ (เวสสันดรชาดก) +CD
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือแหล่มหาชาติ ( เวสสันดรชาดก) เล่มนี้ ประกอบด้วย บทเทศน์แหล่ประพันธ์ขึ้นใหม่   โดยท่านอาจารย์พิเชฐ   ศิลป์สุพรรณ พระนักเทศน์ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของพุทธศาสนิกชนทั่วป แบ่งออกเป็น 14 ตอน ว่าด้วยปฐมเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าแสดงเวสสันดรชาดกและอีก 13 ตอนตามเนื้อหาของเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ พร้อมเรื่องเล่าโดยย่อพร้อมสาระข้อคิด อานิสงส์ของแต่ละกัณฑ์ ตลอดจนภาคผนวกที่สรุปสาระสำคัญแประเด็นความรู้ที่น่าสนใจ บางประเด็นยังเป็นข้อถกเถียงกัน เพื่อผู้อ่านสามารถนำไปคิดต่อยอดให้เกิดประโยชน์แกตนได้
สารบัญ
- ปฐมบทและความเป็นมาของเทศน์มหาชาติ
- ประวัติความเป็นมาและอานิสงส์ของการฟังเทศน์มหาชาติ
- ปฐมเหตุเวสสันดร
- กัณฑ์ที่ 1 ทศพร
- กัณฑ์ที่ 2 หิมพานต์
- กัณฑ์ที่ 3 ทานกัณต์
- กัณฑ์ที่ 4 วนประเวศน์
- กัณฑ์ที่ 5 ชูชก
- กัณฑ์ที่ 6 จุลพน
- กัณฑ์ที่ 7 มหาพน
...ฯลฯ...
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167047508 (ปกอ่อน) 159 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 212 x 8 มม.
น้ำหนัก: 210 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เลี่ยงเชียง เพียรเพื่อพุทธศาสน์, บจก.สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
สำนวนทันสมัยเหมาะสำหรับเป็นคู่มือฝึกเทศน์ สำหรับพระภิกษุ-สามเณร
หนังสือ
180.00 บาท
171.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4