ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
พระมหากษัตริย์
แม่เล่าให้ฟังBest Seller

แม่เล่าให้ฟัง

เรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติของ "สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" จากความทรงจำซึ่งได้ทรงเล่าประทาน "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา" ในช่วง พ.ศ.2443-2481
หนังสือ
99.00 บาท
แม่เล่าให้ฟัง
เนื้อหาโดยสังเขป
    "แม่เล่าให้ฟัง" ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติของ "สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" จากความทรงจำซึ่งได้ทรงเล่าประทาน "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา" และความคิดคำนึง ภาษิต คติพจน์ของนักปราชญ์ต่าง ๆ ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงสะสมไว้ และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ได้ทรงนำบางส่วนมารวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้

    นอกจากจะได้รับอรรถรสจากพระนิพนธ์พระราชประวัติของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีแล้ว ยังได้รับประโยชน์จากความคิดคำนึง ภาษิต คติพจน์ของนักปราชญ์ต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องสอนใจในการดำเนินชีวิต ให้รู้จักทำความดีเพื่อความดีโดยไม่หวังผล ละเว้นความละโมบ ความริษยาอาฆาต ให้พอใจในสถานภาพของตน และรู้จักการให้ ตลอดจนคุณธรรมอื่น ๆ อันควรยึดเป็นหลักของชีวิต

    สิ่งเหล่านี้เป็นเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้เราได้ทราบถึงน้ำพระทัยของพระองค์ ท่านได้ชัดเจนและลึกซึ้งยิ่งขึ้นกว่าที่ได้เคยเห็นเจนตาจากพระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อพสกนิกร ทหาร ตำรวจ ว่าพระองค์ทรงมีน้ำพระทัยเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา ทรงมีพระอารมณ์ละเอียดอ่อน ทรงตั้งมั่นอยู่ในคุณความดี และทรงเข้าพระทัยถึงธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างดี
สารบัญ
ภาค 1 "แม่เล่าให้ฟัง..."
- ชีวิตในบ้าน ตั้งแต่เกิดถึง 7-8 ขวบ
- จากบ้านไป
- ไปต่างประเทศ
- ชีวิตสมรส
- ลูกสามคนเกิด
ฯลฯ

ภาค 2 "แม่สนิทสนมสมาคมกับ..."
- Democrite เดโมคริต
- Epictete เอปิคเตท
- Descartes เดส์คาร์ตส์
- La Rochefoucauld ลารอชฟูโคล์ด์
- Pascal ปาสคัล
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167681191 (ปกอ่อน) 286 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 125 x 185 x 18 มม.
น้ำหนัก: 266 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์แม่ฟ้าหลวง ในพระราชูปถัมภ์, มูลนิธิ
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
เรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติของ "สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" จากความทรงจำซึ่งได้ทรงเล่าประทาน "สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา" ในช่วง พ.ศ.2443-2481
หนังสือ
99.00 บาท
99.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4