ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
สื่อเพื่อการศึกษา
แผ่นพับอาเซียน

แผ่นพับอาเซียน

แผ่นพับอาเซียน รู้ไว้ ไม่ Out รอบรู้เรื่อง Asean เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558
ผู้เขียนNew Teacher Group
ราคาพิเศษ
35.00 บาท
แผ่นพับอาเซียน
ข้อมูลโดยสังเขป
แผ่นพับอาเซียน รู้ไว้ไม่มี Out "รอบรู้เรื่อง asean" เตรียมพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 3 เสาหลักอาเซียน ประชาคมอาเซียน แบ่งออกเป็นประชาคมย่อย ๆ 3 ประชาคม ด้วยกัน เปรียบเสมือน เสาหลัก 3 เสา ที่เกี่ยวข้อสัมพันธ์กัน ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน หรือ APSC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หรือ ASCC
รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 9786162581076
ขนาด: 185 x 260 มม.
น้ำหนัก: 50 กรัม
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
แผ่นพับอาเซียน รู้ไว้ ไม่ Out รอบรู้เรื่อง Asean เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558
ผู้เขียน New Teacher Group
ราคาพิเศษ
35.00 บาท
35.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4