ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529
สื่อเพื่อการศึกษา
แผ่นพับอาเซียน

แผ่นพับอาเซียน

แผ่นพับอาเซียน รู้ไว้ ไม่ Out รอบรู้เรื่อง Asean เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558
ผู้เขียนNew Teacher Group
ราคาพิเศษ
35.00 บาท
แผ่นพับอาเซียน
รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 9786162581076
ขนาด: 185 x 260 มม.
น้ำหนัก: 50 กรัม
ข้อมูลโดยสังเขป
แผ่นพับอาเซียน รู้ไว้ไม่มี Out "รอบรู้เรื่อง asean" เตรียมพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 3 เสาหลักอาเซียน ประชาคมอาเซียน แบ่งออกเป็นประชาคมย่อย ๆ 3 ประชาคม ด้วยกัน เปรียบเสมือน เสาหลัก 3 เสา ที่เกี่ยวข้อสัมพันธ์กัน ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน หรือ APSC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน หรือ ASCC
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
แผ่นพับอาเซียน รู้ไว้ ไม่ Out รอบรู้เรื่อง Asean เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558
ผู้เขียน New Teacher Group
ราคาพิเศษ
35.00 บาท
35.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4