ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี บ้านไผ่ ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สาขาที่ 526
แผนที่เล่ม
แผนที่นครราชสีมา

แผนที่นครราชสีมา

แผนที่ ฉบับมาตรฐาน Standard Map เจาะลึก!! วังน้ำเขียว เขาใหญ่
ราคาพิเศษ
120.00 บาท
แผนที่นครราชสีมา
รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 9789744850560
ขนาด: 150 x 265 x 5 มม.
น้ำหนัก: 115 กรัม
ข้อมูลโดยสังเขป
Map of Wang Nam Khiao District Pakchong District Khoa Yai National Park
จังหวัดนครราชสีมา 1:310,000 ตัวเมืองนครราชสีมา 1:11,000 ส่วนขยาย อ.วังน้ำเขียว 1:15,800
ส่วนขยาย เขาใหญ่-ปากช่อง 1:100,000

แผนที่ ฉบับมาตรฐาน Standard Map จังหวัด นครราชสีมา Nakhon Ratchasima
ตัวหนังสือใหญ่ อ่านง่าย ข้อมูลชัดเจน ใช้สะดวก

- ขนาด 66 x 99 cm
- แสดงลักษณะทางกายภาพ ภูเขา แม่น้ำ แบ่งชั้นระดับชั้นระดับความสูง
- แยกเขตจังหวัด รายละเอียดลงลึก ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน
- ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด ทางหลวงชนบท
- สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรม อุทยานแห่งชาติ วัด
- ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท สถานที่ราชการ โรงพยาบาล สถานีตำรวจ
- ละเอียด ชัดเจน แสดงระยทางกิโลเมตร
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
แผนที่ ฉบับมาตรฐาน Standard Map เจาะลึก!! วังน้ำเขียว เขาใหญ่
ราคาพิเศษ
120.00 บาท
120.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4