ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ช็อปออนไลน์ มีสิทธิ์ลุ้นรับของขวัญวาเลนไทน์ เริ่มวันนี้ - 22 ก.พ. 63 คลิก รับฟรี คอร์สสัมมนาออนไลน์จากโค้ชหนุ่ม จักรพงษ์ เมษพันธุ์ กติกา คลิก ⚡️สินค้าแฟลชเซลล์ ⚡️ ดีลเด็ด ช็อปด่วน จำนวนจำกัด คลิก
การแปล
แปลญี่ปุ่น-ไทยเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง) (PDF)
แปลญี่ปุ่น-ไทยเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง) (PDF) แปลญี่ปุ่น-ไทยเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง) (PDF) แปลญี่ปุ่น-ไทยเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง) (PDF)

แปลญี่ปุ่น-ไทยเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง) (PDF)

จะแปลอย่างไร ให้ผู้อ่านเข้าใจ โดยที่ความหมายไม่เปลี่ยน การแปลไม่ได้อาศัยเพียงความรอบรู้ทางด้านคำศัพท์และไวยากรณ์เท่านั้น แต่ต้องรู้หลักที่ใช้ในการแปลด้วย ควรแปลอย่างไร หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ!!
หนังสือ
240.00 บาท
228.00 บาท
e-books(PDF)?
209.00 บาท
แปลญี่ปุ่น-ไทยเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง) (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือ "แปลญี่ปุ่น-ไทย เบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง)" เล่มนี้ ได้แนะนำทฤษฎีการแปลเบื้องต้น รวมถึงกลวิธีการแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย หัวข้อต่างๆ ที่ผู้ที่สนใจทำงานแปลและนักแปลมือใหม่ควรรู้ ภายในเล่มแบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 บท เริ่มตั้งแต่ ความหมายและชนิดของการแปล กระบวนการแปล คุณสมบัติของนักแปล รูปประโยคและสำนวนที่มักเป็นปัญหาในการแปลญี่ปุ่น-ไทย กลวิธีการแปลคำ สำนวน บทสนทนาและภาษาท่าทาง และอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งแนะนำแหล่งค้นคว้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการแปลด้วย เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทำงานแปล นักแปลมือใหม่ที่ต้องการศึกษากลวิธีการแปลที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น รวมทั้งผู้ที่เป็นนักแปลอยู่แล้ว แต่ต้องการปัดฝุ่น ทบทวนความรู้เพื่อพัฒนางานแปลของตนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สารบัญ
บทที่ 1 ความหมายและชนิดของการแปล
บทที่ 2 กระบวนการแปล
บทที่ 3 คุณสมบัติของนักแปล ปัญหาพื้นฐานในการแปล และสาขาวิชาอันเป็นประโยชน์ต่อการแปล
บทที่ 4 ความรู้ทางไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นกับการแปล
บทที่ 5 รูปประโยคและสำนวนที่มักเป็นปัญหาในการแปล ญี่ปุ่น-ไทย
บทที่ 6 การแปลตำชนิดต่างๆ
บทที่ 7 การแปลสำนวน
บทที่ 8 การแปลบทสนทนาและภาษาท่าทาง
บทที่ 9 ข้อแนะนำอื่นๆ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300017755 (PDF) 0Bytes 264 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :