ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
การแปล
แปลญี่ปุ่น-ไทยเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง) (PDF)
แปลญี่ปุ่น-ไทยเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง) (PDF) แปลญี่ปุ่น-ไทยเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง) (PDF) แปลญี่ปุ่น-ไทยเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง) (PDF)

แปลญี่ปุ่น-ไทยเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง) (PDF)

จะแปลอย่างไร ให้ผู้อ่านเข้าใจ โดยที่ความหมายไม่เปลี่ยน การแปลไม่ได้อาศัยเพียงความรอบรู้ทางด้านคำศัพท์และไวยากรณ์เท่านั้น แต่ต้องรู้หลักที่ใช้ในการแปลด้วย ควรแปลอย่างไร หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ!!
หนังสือ
240.00 บาท
228.00 บาท
e-books(PDF)?
209.00 บาท
แปลญี่ปุ่น-ไทยเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง) (PDF)
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300017755 (PDF) 0Bytes 264 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :