ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ยโสธร จังหวัดยโสธร สาขาที่ 531
มัธยม
แบบฝึก ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 +เฉลย

แบบฝึก ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 +เฉลย

ตามสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ภาษาเพื่อการพัฒนาความคิก และ วรรณคดีวิจักษ์
หนังสือ
95.00 บาท
90.25 บาท
แบบฝึก ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 +เฉลย
เนื้อหาโดยสังเขป
    สรุปเนื้อหาสาระสำคัญของหนังสือวิชาภาษาไทย ม.6 ตามสาระการเรียนรู้พื้นฐาน "ภาษาเพื่อพัฒนาการคิด" และ "วรรณคดีวิจักษ์" โดยในเนื้อหาอย่างเป็นลำดับขั้น เข้าใจง่าย พร้อมด้วยแบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ สำหรับทบทวนความรู้และฝึกทักษะต่างๆ ที่จำเป็น เรียงลำดับจากง่ายไปยาก
สารบัญ
ภาษาเพื่อพัฒนาการคิด
ตอนที่ 1 : พิจารณาภาษาในมุมกว้าง
-บทที่ 1 พันธกิจของภาษา
-บทที่ 2 ธรรมชาติของภาษา
-บทที่ 3 ระดับภาษา

ตอนที่ 2 : ใช้ภาษาพัฒนาการคิด
- บทที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด
- บทที่ 2 เหตุผลกับภาษา
- บทที่ 3 ใช้ภาษาแสดงทรรศนะ


วรรณคดีวิจักษ์
- บทนำ การอ่านวรรณคดี
- บทที่ 1 เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา,
- บทที่ 2 สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ
- บทที่ 3 กาพย์เห่เรือ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789743948602 (ปกอ่อน) 236 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 259 x 10 มม.
น้ำหนัก: 300 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: /2009
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ตามสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ภาษาเพื่อการพัฒนาความคิก และ วรรณคดีวิจักษ์
หนังสือ
95.00 บาท
90.25 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4