ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด เซ็นทรัล มหาชัย สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สาขาที่ 532
ประถม
แบบฝึก ภาษาอังกฤษแนวเข้ม ป.6 ช่วงชั้นที่ 2 + เฉลย

แบบฝึก ภาษาอังกฤษแนวเข้ม ป.6 ช่วงชั้นที่ 2 + เฉลย

 
หนังสือ
90.00 บาท
85.50 บาท
แบบฝึก ภาษาอังกฤษแนวเข้ม ป.6 ช่วงชั้นที่ 2 + เฉลย
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือ "แบบฝึกภาษาอังกฤษแนวเข้ม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ครูผู้สอนและนักเรียนในระดับชั้น ป.6 ได้มีสื่อประกอบการเรียนการสอนและแบบฝึกทักษะความเข้าใจการใช้ภาษาอังกฤษที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความสามารถในการเรียนของผู้เรียนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
สารบัญ
Lesson 1 Present Simple Tense
Lesson 2 Past Simple Tense
Lesson 3 Present continuous Tense
Lesson 4 Future Simple Tense
Lesson 5 Present Perfect Tense
Lesson 6 โจทย์คละ Tense
Lesson 7 Pronouns
Lesson 8 การใช้ some/any
Lesson 9 การเปรียบเทียบ
Lesson 10 Quantity
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9743946748 (ปกอ่อน) 168 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 259 x 7 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: /2006
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
 
หนังสือ
90.00 บาท
85.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4