ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529
หัดอ่านและเขียนภาษาไทย
แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ภาษาไทยคุณหนู

แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ภาษาไทยคุณหนู

แบบฝึกหัดอ่านเขียนภาษาไทยในแม่สะกดต่างๆ การอ่านสระ วรรณยุกต์ ตัวเลข การประสมคำ ฯลฯ เพื่อเป็นพื้นฐานภาษาไทยสำหรับคุณหนูๆ
หนังสือ
65.00 บาท
61.75 บาท
แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ภาษาไทยคุณหนู
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167499130 (ปกอ่อน) 72 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 260 x 5 มม.
น้ำหนัก: 165 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พิมพ์อักษร, สนพ.
เนื้อหาโดยสังเขป
      แบบฝึกอ่านเขียนภาษาไทยในแม่สะกดต่างๆ การอ่านสระ วรรณยุกต์ ตัวเลข การประสมคำ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยจัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ฝึกฝนการอ่านภาษาไทย เพื่อเป็นพื้นฐานภาษาไทยสำหรับคุณหนูๆ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
สารบัญ
แบบฝึกหัดที่ 1 การอ่ารพยัญชนะไทย 44 ตัว
แบบฝึกหัดที่ 2 การอ่านสระ
แบบฝึกหัดที่ 3 การอ่านวรรณยุกต์และตัวเลข
แบบฝึกหัดที่ 4 การอ่านคำในแม่ก กา
แบบฝึกหัดที่ 5 การอ่านผันวรรณยุกต์คำในแม่ ก กา
แบบฝึกหัดที่ 6 การอ่านคำที่ประสมสระอะ
แบบฝึกหัดที่ 7 การอ่านคำที่ประสมสระอา
แบบฝึกหัดที่ 8 การอ่านคำที่ประสมสระอิ
แบบฝึกหัดที่ 9 การอ่านคำที่ประสมสระอี
แบบฝึกหัดที่ 10 การอ่านคำที่ประสมสระอึ
ฯลฯ
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
แบบฝึกหัดอ่านเขียนภาษาไทยในแม่สะกดต่างๆ การอ่านสระ วรรณยุกต์ ตัวเลข การประสมคำ ฯลฯ เพื่อเป็นพื้นฐานภาษาไทยสำหรับคุณหนูๆ
ผู้เขียน -
หนังสือ
65.00 บาท
61.75 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4