ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
หัดอ่านและเขียนภาษาไทย
แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ภาษาไทยคุณหนู

แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ภาษาไทยคุณหนู

แบบฝึกหัดอ่านเขียนภาษาไทยในแม่สะกดต่างๆ การอ่านสระ วรรณยุกต์ ตัวเลข การประสมคำ ฯลฯ เพื่อเป็นพื้นฐานภาษาไทยสำหรับคุณหนูๆ
หนังสือ
65.00 บาท
61.75 บาท
แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย ภาษาไทยคุณหนู
เนื้อหาโดยสังเขป
      แบบฝึกอ่านเขียนภาษาไทยในแม่สะกดต่างๆ การอ่านสระ วรรณยุกต์ ตัวเลข การประสมคำ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยจัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กๆ ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ฝึกฝนการอ่านภาษาไทย เพื่อเป็นพื้นฐานภาษาไทยสำหรับคุณหนูๆ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น
สารบัญ
แบบฝึกหัดที่ 1 การอ่ารพยัญชนะไทย 44 ตัว
แบบฝึกหัดที่ 2 การอ่านสระ
แบบฝึกหัดที่ 3 การอ่านวรรณยุกต์และตัวเลข
แบบฝึกหัดที่ 4 การอ่านคำในแม่ก กา
แบบฝึกหัดที่ 5 การอ่านผันวรรณยุกต์คำในแม่ ก กา
แบบฝึกหัดที่ 6 การอ่านคำที่ประสมสระอะ
แบบฝึกหัดที่ 7 การอ่านคำที่ประสมสระอา
แบบฝึกหัดที่ 8 การอ่านคำที่ประสมสระอิ
แบบฝึกหัดที่ 9 การอ่านคำที่ประสมสระอี
แบบฝึกหัดที่ 10 การอ่านคำที่ประสมสระอึ
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167499130 (ปกอ่อน) 72 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 260 x 5 มม.
น้ำหนัก: 165 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พิมพ์อักษร, สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
แบบฝึกหัดอ่านเขียนภาษาไทยในแม่สะกดต่างๆ การอ่านสระ วรรณยุกต์ ตัวเลข การประสมคำ ฯลฯ เพื่อเป็นพื้นฐานภาษาไทยสำหรับคุณหนูๆ
ผู้เขียน -
หนังสือ
65.00 บาท
61.75 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4