ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด เซ็นทรัล มหาชัย สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สาขาที่ 532
ประถม
แบบฝึกหัด คัดลายมือ ป.1

แบบฝึกหัด คัดลายมือ ป.1

คำพื้นฐานที่นักเรียนต้องฝึกเขียน คำในบทเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หนังสือ
49.00 บาท
46.55 บาท
แบบฝึกหัด คัดลายมือ ป.1
เนื้อหาโดยสังเขป
    แบบฝึกหัดคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย เส้นตรงและเส้นโค้งซึ่งเป็นส่วนของตัวอักษรไทย ตัวอักษร ก-ฮ ตัวเลขไทยและฮินดูอารบิก คำพื้นฐานที่นักเรียนวัยเริ่มเรียนต้องฝึกเขียน คำในบทเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เหมาะสำหรับ นักเรียนชั้นอนุบาล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

    แบบฝึกหัดคัดลายมือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและครูในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนในการฝึกทักษะการคัดและเขียนได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
- ชุดที่ 1 ฝึกลากเส้นส่วนประกอบของตัวอักษรไทย
- ชุดที่ 2 ฝึกคัดลายมือพยัญชนะกลุ่มง่าย
- ชุดที่ 3 ฝึกคัดลายมือพยัญชนะกลุ่มปานกลาง
- ชุดที่ 4 ฝึกคัดลายมือพยัญชนะกลุ่มยาก
- ชุดที่ 5 ฝึกคัดลายมือสระที่ใช้ในภาษาไทย
- ชุดที่ 6 ฝึกคัดลายมือวรรณยุกต์ที่ใช้ในภาษาไทย
- ชุดที่ 7 ฝึกคัดลายมือตัวเลขไทย
- ชุดที่ 8 ฝึกคัดลายมือตัวเลขฮินดูอารบิก
- ชุดที่ 9 ฝึกคัดลายมือเลขตัวหนังสือ
- แบบฝึกหัดบทที่ 1 ฝึกคัดลายมือและอ่าน
- แบบฝึกหัดบทที่ 2 ฝึกคัดลายมือและอ่าน
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858716701719 (ปกอ่อน) 52 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 261 x 3 มม.
น้ำหนัก: 125 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2011
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
คำพื้นฐานที่นักเรียนต้องฝึกเขียน คำในบทเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หนังสือ
49.00 บาท
46.55 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4