ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
ประถม
แบบฝึกหัดเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ป.3
แบบฝึกหัดเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ป.3

แบบฝึกหัดเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ป.3

สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดสำหรับเตรียมสอบ สสวท. เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการทดลอง การปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้ เหมาะสำหรับใช้ทบทวนบทเรียนเตรียมสอบในชั้นเรียน และในสนามสอบชั้นนำต่าง ๆ
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
250.00 บาท
237.50 บาท
แบบฝึกหัดเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ป.3
เนื้อหาโดยสังเขป
    "แบบฝึกหัดเตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ป.3" เล่มนี้ มีเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียน รู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และสสวท. เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการทดลอง การปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้ เหมาะสำหรับใช้ทบทวนบทเรียนเพิ่มเติมจากชั้นเรียน และใช้เตรียมสอบในสนามสอบชั้นนำต่าง ๆ เหมาะสำหรับครูผู้สอน นำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์

    - พิเศษ เฉลย Online
    - ผู้เขียน อาจารย์กานต์ชนก โมราทอง ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สารบัญ
บทที่ 1 การดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์
บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
บทที่ 3 แรงและการเคลื่อนที่
บทที่ 4 พลังงานไฟฟ้า
บทที่ 5 ดวงอาทิตย์และการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์
บทที่ 6 อากาศและการเคลื่อนที่ของอากาศ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8811877311685 (ปกอ่อน) 140 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 210 x 290 x 8 มม.
น้ำหนัก: 360 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์I.S. Practical
เดือนปีที่พิมพ์: 2023
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
สรุปเนื้อหาและแบบฝึกหัดสำหรับเตรียมสอบ สสวท. เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการทดลอง การปฏิบัติ และการประยุกต์ใช้ เหมาะสำหรับใช้ทบทวนบทเรียนเตรียมสอบในชั้นเรียน และในสนามสอบชั้นนำต่าง ๆ
หนังสือ
250.00 บาท
237.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด