ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529
มัธยม
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 เล่ม 2+เฉลย

แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 เล่ม 2+เฉลย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
หนังสือ
85.00 บาท
80.75 บาท
แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 เล่ม 2+เฉลย
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือ "แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 เล่ม 2" ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-ม.3) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เล่มนี้ ผู้เขียนได้เขียนขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้นักเรียนได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้เข้าใจยิ่งขึ้น เพราะแบบฝึกหัดที่ได้จัดทำขึ้นนี้เน้นพื้นฐานของแต่ละเรื่องไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องต่างๆ ตามบทเรียนในห้องเรียนแล้วจะได้ลองทำแบบฝึกหัดนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจบทเรียนนั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้น และเมื่อนักเรียนได้เข้าใจแบบฝึกหัดขั้นพื้นฐานเป็นอย่างดีแล้ว ก็จะสามารถทำแบบฝึกหัดที่เป็นปัญหาโจทย์ที่สลับซับซ้อนขั้นต่อไปได้

    หนังสือเล่มนี้ยังมีการเสริมโจทย์ปัญหาที่สลับซับซ้อนไว้ ให้นักเรียนได้ลองทำอีกด้วย พร้อมกันนี้ก็มีเฉลยแบบฝึกหัดและแบบทดสอบไว้ให้นักเรียนได้ตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตนเอง หนังสือเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียน และผู้ที่สนใจในวิชาคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดีอีกเล่มหนึ่ง
สารบัญ
บทที่ 1 ทศนิยมและเศษส่วน
บทที่ 2 การประมาณค่า
บทที่ 3 คู่อันดับและกราฟ
บทที่ 4 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
บทที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2008101100290 (ปกอ่อน) 148 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 261 x 6 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2008
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
หนังสือ
85.00 บาท
80.75 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4