ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
ประถม
แบบฝึกวิธีคิดโจทย์ปัญหา ป.6 +เฉลย

แบบฝึกวิธีคิดโจทย์ปัญหา ป.6 +เฉลย

โจทย์ปัญหาสมการ โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. โจทย์ปัญหาเศษส่วน โจทย์ปัญหาสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม และปริมาตร บัญญัติไตรยางค์และโจทย์ปัญหาร้อยละ
หนังสือ
80.00 บาท
76.00 บาท
แบบฝึกวิธีคิดโจทย์ปัญหา ป.6 +เฉลย
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือที่ถ่ายทอดเนื้อความของโจทย์ปัญหาในรูปของข้อมูลและคำถาม ออกมาเป็นประโยคคณิตศาสตร์ที่เป็นตัวเลขและเครื่องหมายคณิตศาสตร์ ครอบคลุมเนื้อความของโจทย์อย่างถ้วนทั่ว เรียงลำดับเนื้อความอย่างสมเหตุสมผล เมื่อคำนวณแล้วจะได้คำตอบตรงคำถามที่โจทย์ถาม

    ช่วยให้ได้คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีขั้นตอนคิดอย่างเป็นกระบวนการ รู้จักการจำแนกแจกแจงรายละเอียดให้ชัดเจน รู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลโจทย์กำหนดให้ รู้ถึงการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ กับคำถามโจทย์ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพของการคิดของนักเรียให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น
สารบัญ
ชุดที่ 1 โจทย์ปัญหาสมการ
ชุดที่ 2 โจทย์ปัญหาสมการ (ต่อ)
ชุดที่ 3 โจทย์ปัญหาสมการ (ต่อ)
ชุดที่ 4 แนวคิด ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
ชุดที่ 5 โจทย์ปัญหา ห.ร.ม.
ชุดที่ 6 โจทย์ปัญหา ค.ร.น.
ชุดที่ 7 โจทย์ปัญหาเศษส่วนทั่วไป
ชุดที่ 8 โจทย์ปัญหาเศษส่วนที่คิดจากส่วนที่เหลือ
ชุดที่ 9 โจทย์ปัญหาเศษส่วนที่มีจำนวนทั้งหมดเป็น 1 เท่า
ชุดที่ 10 โจทย์ปัญหาเศษส่วนที่ต้องคิดตามสัดส่วน
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8857122353819 (ปกอ่อน) 92 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 210 x 295 x 5 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โฟกัส, สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
โจทย์ปัญหาสมการ โจทย์ปัญหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. โจทย์ปัญหาเศษส่วน โจทย์ปัญหาสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม และปริมาตร บัญญัติไตรยางค์และโจทย์ปัญหาร้อยละ
ผู้เขียน -
หนังสือ
80.00 บาท
76.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4