ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529
มัธยม
แบบฝึกมาตรฐานแม็ค คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1- ม.3)  เล่มที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

แบบฝึกมาตรฐานแม็ค คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1- ม.3) เล่มที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 
หนังสือ
60.00 บาท
57.00 บาท
แบบฝึกมาตรฐานแม็ค คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1- ม.3) เล่มที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เนื้อหาโดยสังเขป
    แบบฝึกมาตรฐานแม็ค คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 เล่มนี้ ได้จัดตัวอย่างสาระการเรียนรู้รายปีคณิตศาสตร์พื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 – ม.3) ม.1 ทั้ง 5 หน่วย คือ เศษส่วนและทศนิยม การประมาณค่า คู่อันดับและกราฟ สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ พร้อมทั้งกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนและเตรียมตัวสอบ
สารบัญ
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เศษส่วนและทศนิยม
แบบทดสอบเรื่องเศษส่วนและทศนิยม
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การประมาณค่า
แบบฝึกทักษะการประเมินค่า
แบบทดสอบเรื่องการประเมินค่า
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 คู่อันดับและกราฟ
แบบทดสอบเรื่องคู่อันดับและกราฟ
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
แบบทดสอบเรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
แบบทดสอบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
- ตัวอย่างข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ปลายปี
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749953924 (ปกอ่อน) 166 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 8 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์แม็ค, บจก.สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :