ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ยโสธร จังหวัดยโสธร สาขาที่ 531
ประถม
แบบฝึกทักษะและการคิด คณิตศาสตร์ ป. 5

แบบฝึกทักษะและการคิด คณิตศาสตร์ ป. 5

ฝึกทักษะและการคิด การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (สมองด้านซ้าย) การคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ (สมองด้านขวา)
หนังสือ
165.00 บาท
156.75 บาท
แบบฝึกทักษะและการคิด คณิตศาสตร์ ป. 5
เนื้อหาโดยสังเขป
    นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
บทที่ 1 จำนวนนับ
บทที่ 2 การบวก การลบ การคูณ และการหารจำนวนนับ
บทที่ 3 มุม
บทที่ 4 เส้นขนาน
บทที่ 5 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
บทที่ 6 เศษส่วน
บทที่ 7 การบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วน
บทที่ 8 ทศนิยม
บทที่ 9 การบวก ลบ และคูณทศนิยม
บทที่ 10 บทประยุกต์
บทที่ 11 รูปสี่เหลี่ยม
บทที่ 12 รูปสามเหลี่ยม
บทที่ 13 รูปวงกลม
บทที่ 14 รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

- เฉลย
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162580529 (ปกอ่อน) 368 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 184 x 259 x 14 มม.
น้ำหนัก: 425 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: /2012
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ฝึกทักษะและการคิด การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (สมองด้านซ้าย) การคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ (สมองด้านขวา)
หนังสือ
165.00 บาท
156.75 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4