ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
อนุบาล
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์คิดเลขเร็ว บวกเก่ง ลบเก่ง เล่ม 1

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์คิดเลขเร็ว บวกเก่ง ลบเก่ง เล่ม 1

สำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 - ประถมศึกษาตอนต้น
หนังสือ
70.00 บาท
66.50 บาท
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์คิดเลขเร็ว บวกเก่ง ลบเก่ง เล่ม 1
เนื้อหาโดยสังเขป
    "แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์คิดเลขเร็ว บวกเก่ง ลบเก่ง เล่ม 2" นี้ เน้นหนักไปในเรื่องของการบวกและการลบ ซึ่งเป็นพื้นฐานเบื้องต้นโดยเริ่มจากง่าย แล้วค่อยเพิ่มระดับความยากขึ้น ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติอย่างมั่นใจ และการทำให้เด็กๆ ได้ทำแบบฝึกหัดบ่อยๆ จะทำให้พวกเขาสามารถคิดคำนวณได้เร็วขึ้น
สารบัญ
- การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
- การลบจำนวนสองจำนวนที่มีค่าไม่เกิน 9
- ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบ
- การสลับที่ของการบวก
- การจัดหมู่ของการบวก
- การบวกเลขหนึ่งหลักสองจำนวน ผลลัพธ์ไม่เกิน 20
- การบวกจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก (ไม่มีการทด)
- การบวกจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก (มีการทด)
- การบวกจำนวนที่มีสองหลัก
- การลบจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีหนึ่งหลัก
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858736502105 (ปกอ่อน) 90 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 263 x 4 มม.
น้ำหนัก: 195 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์อักษราพิพัฒน์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2009
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
สำหรับเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 - ประถมศึกษาตอนต้น
หนังสือ
70.00 บาท
66.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4