ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ยโสธร จังหวัดยโสธร สาขาที่ 531
ประถม
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ป.1

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ป.1

 
หนังสือ
46.00 บาท
43.70 บาท
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ป.1
เนื้อหาโดยสังเขป
   ในระดับชั้นประถมศึกษา การอ่านมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเด็ก ๆ เพราะเด็กในระดับนี้อ่านหนังสือไม่ออกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นผู้ปกครองและครูผู้สอนต้องฝึกให้เด็กมีทักษะในการอ่านตั้งแต่ยังเล็ก ซึ่งจะทำให้เด็กอ่านได้คล่องเข้าใจความหมายของคำ รู้จักจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน และสรุปใจความของเรื่องได้ถูกต้อง และควรฝึกให้เด็กอ่านในใจได้
สารบัญ
- แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดที่ 1
- แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดที่ 2
- แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดที่ 3
- แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดที่ 4
- แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดที่ 5
- แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุดที่ 6
ฯลฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม
แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชั้น ป.1 เล่มนี้ จัดทำขึ้นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยกำหนดเนื้อหาตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษไทยในช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในสาระที่ 1 คือการอ่านสามารถสร้างความรู้และความคิด เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจและการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789743943096 (ปกอ่อน) 114 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 260 x 5 มม.
น้ำหนัก: 155 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
 
หนังสือ
46.00 บาท
43.70 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4