ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529
เสริมเชาวน์ปัญญา เกม กิจกรรม
แบบฝึกความพร้อมวิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น พร้อมระบายสี ชุด ลากเส้นต่อจุด ตัวเลขไทย-อารบิก

แบบฝึกความพร้อมวิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น พร้อมระบายสี ชุด ลากเส้นต่อจุด ตัวเลขไทย-อารบิก

สนุกกับการลากเส้นต่อจุดภาพเรียงลำดับตัวเลข
หนังสือ
30.00 บาท
28.50 บาท
แบบฝึกความพร้อมวิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น พร้อมระบายสี ชุด ลากเส้นต่อจุด ตัวเลขไทย-อารบิก
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 7296638456149 (ปกอ่อน) 0 หน้า
น้ำหนัก: 80 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พีบีซี, บจก.สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
สนุกกับการลากเส้นต่อจุดภาพเรียงลำดับตัวเลข
หนังสือ
30.00 บาท
28.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4