ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529
ประถม
แบบฝึกคณิตคิดเร็ว ป.1(ฉ.ล่าสุด)

แบบฝึกคณิตคิดเร็ว ป.1(ฉ.ล่าสุด)

 
หนังสือ
55.00 บาท
52.25 บาท
แบบฝึกคณิตคิดเร็ว ป.1(ฉ.ล่าสุด)
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9747419882 (ปกอ่อน) 197 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 01/1996
เนื้อหาโดยสังเขป
แบบฝึกคณิตคิดเร็ว ป.1(ฉ.ล่าสุด) ภายในเล่มประกอบด้วย
แบบฝึกจำนวย 165 ชุด
แบบทดสอบจำนวน 13 ชุด
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2
แบบฝึกเสริมทักษะด้านโจทย์ปัญหา
เฉลยแยกเล่ม
สารบัญ
แบบฝึกที่ 1 การนับจำนวน 1-5 (ชุดที่ 1-5)
แบบฝึกที่ 2 การบวกจำนวยด้ายภาพไม่เกิน 5 (ชุดที่ 6-10)
แบบฝึกที่ 3 การบวกจำนวนไม่เกิน 5 (ชุดที่ 11-16)
แบบฝึกที่ 4 การลบจำนวนด้วยภาพไม่เกิน 5 (ชุดที่ 17-21)
แบบฝึกที่ 5 การลบจำนวนไม่เกิน 5 (ชุดที่ 22-27)
แบบฝึกที่ 6 การนับจำนวนไม่เกิน 10 (ชุดที่ 28-32)
แบบฝึกที่ 7 การบวกจำนวนด้วยภาพไม่เกิน 9 (ชุดที่ 33-37)
แบบฝึกที่ 8 การบวกจำนวนไม่เกิน 9 (ชุดที่ 38-43)
แบบฝึกที่ 9 การลบจำนวนด้วยภาพไม่เกิน 9 (ชุดที่ 44-53)
แบบฝึกที่ 10 การลบจำนวนไม่เกิน 9 (ชุดที่ 54-59)
แบบฝึกที่ 11 การเปรียบเทียบจำนวนไม่เกิน 10 (ชุดที่ 60-64)
แบบฝึกที่ 12 การบวกจำนวนไม่เกิน 20 (ชุดที่ 65-74)
แบบฝึกที่ 13 การลบจำนวนไม่เกิน 20 (ชุดที่ 75-84)
แบบฝึกที่ 14 การบวกลบจำนวนไม่เกิน 20 (ชุดที่ 85-90)
แบบฝึกที่ 15 การเปรียบเทียบจำนวนไม่เกิน 20 (ชุดที่ 91-95)
แบบฝึกที่ 16 การบวกจำนวนไม่เกิน 100 (ไม่มีการทด)(ชุดที่ 96-105)
แบบฝึกที่ 17 การบวกจำนวนไม่เกิน 100 (มีการทด) (ชุดที่ 106-115)
แบบฝึกที่ 18 การลบจำนวนไม่เกิน 100 (ไม่มีการกระจาย) (ชุดที่ 116-125)
แบบฝึกที่ 19 การลบจำนวนไม่เกิน 100 (มีการกระจาย) ชุดที่ (126-135)
แบบฝึกที่ 20 การเรียงลำดับและเปรียบเทียบจำนวนไม่เกิน 100 (ชุดที่ 136-145)
แบบฝึกที่ 21 การนับเพิ่มและการนับลด (ชุดที่ 146-155)
แบบฝึกที่ 22 การบวกลบระคน (ชุดที่ 156-165
แบบทดสอบที่ 1-13
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2
แบบฝึกเสริมทักษะด้านโจทย์ปัญหา
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
 
หนังสือ
55.00 บาท
52.25 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4