ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
ประถม
แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาอังกฤษ 6 +เฉลย

แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาอังกฤษ 6 +เฉลย

แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาอังกฤษ 6 ชั้นศึกษาประถมปีที่ 6 เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง คือ องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้...
หนังสือ
140.00 บาท
133.00 บาท
แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาอังกฤษ 6 +เฉลย
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมแบบฝึกหัดและแบบประเมินผลที่สำคัญหลากหลายรูปแบบ ตามตัวชี้วัดของกลุ่มการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนของคุณครู และเพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
Module 1 Revision
Module 2 Nouns and Pronouns
Module 3 Quantifiers
Module 4 Helping Verbs
Module 5 Question Words
Module 6 Adjectives and Adverbs
Module 7 Preposition and Conjunction
Module 8 Making Sentences
Module 9 Time
Module 10 Tense
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2012040500202 (ปกอ่อน) 264 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 259 x 11 มม.
น้ำหนัก: 450 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: /2012
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาอังกฤษ 6 ชั้นศึกษาประถมปีที่ 6 เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง คือ องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้...
หนังสือ
140.00 บาท
133.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4