ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
ประถม
แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ 3 ป.3+เฉลย

แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ 3 ป.3+เฉลย

เหมาะสำหรับใช้ประเมินผลหลังจากที่ครูสอนเนื้อหาต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว ใช้ทบทวนบทเรียน ใช้เตรียมตัวก่อนสอบปลายภาคเรียน
หนังสือ
110.00 บาท
104.50 บาท
แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด คณิตศาสตร์ 3 ป.3+เฉลย
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท พร้อมเฉลยชัดเจน เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 100,000
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การวัดความยาว ความสูง และระยะทาง
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เวลา
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การชั่ง
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การตวง
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การคูณ
- หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 การหาร
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2010030100050 (ปกอ่อน) 228 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 187 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 455 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2010
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
เหมาะสำหรับใช้ประเมินผลหลังจากที่ครูสอนเนื้อหาต่างๆ เสร็จสิ้นแล้ว ใช้ทบทวนบทเรียน ใช้เตรียมตัวก่อนสอบปลายภาคเรียน
หนังสือ
110.00 บาท
104.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4