ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด เซ็นทรัล มหาชัย สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สาขาที่ 532
ประถม
แบบทดสอบรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 2+เฉลย

แบบทดสอบรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 2+เฉลย

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ
65.00 บาท
61.75 บาท
แบบทดสอบรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ป.2 เล่ม 2+เฉลย
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมแบบทดสอบและข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับชั้นน้องๆ ประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง พร้อมแนะนำแนวคิดและวิธีการตอบอย่างละเอียด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น
สารบัญ
บทที่ 8 เวลา
บทที่ 9 เงิน
บทที่ 10 การหาร
บทที่ 11 การตวง
บทที่ 12 รูปเรขาคณิต
บทที่ 13 การบวก ลบ คูณ หารระคน
- แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789743949715 (ปกอ่อน) 140 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 6 มม.
น้ำหนัก: 205 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: /2011
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ
65.00 บาท
61.75 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4