ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ร้านหนังสือเปิดแล้วจ้า ตรวจสอบสาขาที่เปิด คลิก ใครมีแต้มมาแลกเป็น อีคูปองไว้ช็อป คลิก
ผักทั่วไป
แนวทางการผลิตและลงทุน ผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อทำเงิน (PDF)
แนวทางการผลิตและลงทุน ผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อทำเงิน (PDF)แนวทางการผลิตและลงทุน ผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อทำเงิน (PDF)แนวทางการผลิตและลงทุน ผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อทำเงิน (PDF)

แนวทางการผลิตและลงทุน ผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อทำเงิน (PDF)

ผักไฮโดรโปนิกส์แบบต้นทุนต่ำ และแบบเศรษฐกิจพอเพียง
หนังสือ
110.00 บาท
104.50 บาท
e-books(PDF)?
85.00 บาท
แนวทางการผลิตและลงทุน ผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อทำเงิน (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับแนวทางการผลิตและลงทุน ผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อทำเงิน ในเล่มเต็มไปด้วยหลากแนวคิดในการผลิตของแต่ละฟาร์ม การลงทุน เทคนิคการผลิต ปัญหา อุปสรรคต่างๆ รวมถึงการตลาด ซึ่งแต่ละที่มีจุดเริ่มต้น ตลอดจนกลยุทธ์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ลองนำไปศึกษาดูก่อนถึงข้อดี ข้อเสียของการผลิตพืชด้วยระบบนี้ ก่อนจะตัดสินใจลงทุนในโอกาสต่อไป หรืออย่างน้อยเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผลิตผักปลอดภัยไว้บริโภคเองภายในครัวเรือน หรือเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปลูกพืชบางพื้นที่
สารบัญ
- ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
- ประวัติความเป็นมาของการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
- ความสำคัญของการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
- ข้อดี-ข้อเสียของการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์
- ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์
- ระบบการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
- สารละลายธาตุอาหาร
- วัสดุและภาชนะปลูก
- การเลือกชนิดพืชปลูก
- การตลาด
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840018250 (PDF) 0Bytes 110 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์นาคา อินเตอร์มีเดีย, บจก.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :