ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
การเรียน การสอน
แนวคิดพื้นฐานทางนิ้วระดับเคจด์ สำหรับกีตาร์ไฟฟ้า : Basic Concept The Caged Fingering System for Electric GuitarHot!
แนวคิดพื้นฐานทางนิ้วระดับเคจด์ สำหรับกีตาร์ไฟฟ้า : Basic Concept The Caged Fingering System for Electric Guitar

แนวคิดพื้นฐานทางนิ้วระดับเคจด์ สำหรับกีตาร์ไฟฟ้า : Basic Concept The Caged Fingering System for Electric Guitar

มีวัตถุประสงค์สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อการศึกษาเชิงวิชาการด้านดนตรีภาคภาษาไทย นำเสนอแนวคิดทางนิ้วพื้นฐานสำหรับกีตาร์ไฟฟ้าด้วยแนวคิดระบบเคจด์ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาถึงระดับกลาง
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
450.00 บาท
427.50 บาท
แนวคิดพื้นฐานทางนิ้วระดับเคจด์ สำหรับกีตาร์ไฟฟ้า : Basic Concept The Caged Fingering System for Electric Guitar
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือ "แนวคิดพื้นฐานทางนิ้วระดับเคจด์ สำหรับกีตาร์ไฟฟ้า" เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อการศึกษาเชิงวิชาการด้านดนตรีภาคภาษาไทย นำเสนอแนวคิดทางนิ้วพื้นฐานสำหรับกีตาร์ไฟฟ้าด้วยแนวคิดระบบเคจด์ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาถึงระดับกลาง นำเสนอประเด็นออกเป็น 4 ส่วนสำคัญคือ ส่วนบันไดเสียง ส่วนทรัยแอดและคอร์ดทบเจ็ด ส่วนทักษะปฏิบัติบันไดเสียง และส่วนทักษะปฏิบัติทรัยแอดและคอร์ดทบเจ็ด สำหรับส่วนทักษะปฏิบัติ ประกอบด้วย 54 แบบฝึกทักษะ ผู้เขียนได้จัดทำคลิปประกอบจำนวน 66 คลิป ตลอดจนคลิปสำหรับฝึกซ้อมแบบฝึกทักษะจำนวน 54 คลิป รวมทั้งสิ้น 120 คลิป โดยสามารถสแกนคิวอาร์โคดดังปรากฏอยู่ในหนังสือ
สารบัญ
สวนที่ 1 แนวคิดบันไดเสียงทางนิ้วระบบเคจด์
1.1 พื้นฐานแนวคิดทางนิ้วระบบเคจด์
1.2 ทางนิ้วบันไดเสียงเมเจอร์
1.3 บันไดเสียงเพนทะทอนิก
ฯลฯ

ส่วนที่ 2 แนวคิดทรัยแอด และคอร์ดทบเจ็ด
2.1 ทางนิ้วทรัยแอดเมเจอร์
2.2 ทางนิ้วทรัยแอดไมเนอร์
2.3 ทางนิ้วทรัยแอดดิมินิชท์
ฯลฯ

ส่วนที่ 3 ทักษะปฏิบัติบันไดเสียงเมเจอร์เพนทะทอนิกและบลูส์
3.1 ทักษะปฏิบัติบันไดเสียงเมเจอร์
3.2 ทักษะปฏิบัติบันไดเสียงเพนทะทอนิก
3.3 ทักษะปฏิบัติบันไดเสียงบลูส์
ฯลฯ

ส่วนที่ 4 ทักษะปฏิบัติทรัยแอดและคอร์ดทบเจ็ด
4.1 ทักษะปฏิบัติทรัยแอดเมเจอร์
4.2 ทักษะปฏิบัติทรัยแอดไมเนอร์
4.3 ทักษะปฏิบัติทรัยแอดดิมินิชท์
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786166038965 (ปกอ่อน) 362 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 185 x 260 x 27 มม.
น้ำหนัก: 1000 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เจตนิพิฐ สังข์วิจิตร
เดือนปีที่พิมพ์: --/2023
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
มีวัตถุประสงค์สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นสื่อการศึกษาเชิงวิชาการด้านดนตรีภาคภาษาไทย นำเสนอแนวคิดทางนิ้วพื้นฐานสำหรับกีตาร์ไฟฟ้าด้วยแนวคิดระบบเคจด์ เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาถึงระดับกลาง
หนังสือ
450.00 บาท
427.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด