ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
มัธยม
แนวข้อสอบพิชิต คณิต TEDET ม.1-ม.3
แนวข้อสอบพิชิต คณิต TEDET ม.1-ม.3

แนวข้อสอบพิชิต คณิต TEDET ม.1-ม.3

แนวข้อสอบเสมือนจริง พร้อมเฉลยละเอียด เพิ่มทักษะการคิดวิเคระห์อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ ด้วยการแก้ปัญหาโจทย์ที่ยากและซับซ้อน
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
250.00 บาท
237.50 บาท
แนวข้อสอบพิชิต คณิต TEDET ม.1-ม.3
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือ "แนวข้อสอบพิชิต คณิต TEDET ม.1-ม.3" เล่มนี้ จัดทำแนวข้อสอบให้มีความใกล้เคียงกับการสอบ TEDET (Thailand Educational Development and Evaluation Tests) ปีล่าสุด และสอดคล้องกับหลักสูตรสะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยข้อสอบจะแบ่งเป็นระดับชั้น ม.1-ม.3 ระดับชั้นละ 2 ชุด ชุดละ 30 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียดที่สรุปให้เข้าใจคำตอบได้อย่างชัดเจน ซึ่งเนื้อหาของแนวข้อสอบจะเน้นคิดวิเคราะห์แบบซับซ้อน เพื่อให้เด็กนำทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มาใช้แก้โจทย์ปัญหาให้ได้มากที่สุด
สารบัญ
แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 - ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 1 - ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1 - ชุดที่ 2

เฉลย
- เฉลยแนวข้อสอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 1 - ชุดที่ 2
- เฉลยแนวข้อสอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 1 - ชุดที่ 2
- เฉลยแนวข้อสอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 1 - ชุดที่ 2
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164494244 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 190 x 253 x 10 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2023
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
แนวข้อสอบเสมือนจริง พร้อมเฉลยละเอียด เพิ่มทักษะการคิดวิเคระห์อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ ด้วยการแก้ปัญหาโจทย์ที่ยากและซับซ้อน
หนังสือ
250.00 บาท
237.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด