ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ร่วมสนุกกับเกม ลุ้นได้ลุ้นดีกับเซียมซีวัดดวง คลิก ⚡️สินค้าแฟลชเซลล์ ⚡️ ดีลเด็ด ช็อปด่วน จำนวนจำกัด คลิก
อุดมศึกษา
แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร

แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร

ตำราที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิตฯ
หนังสือ
280.00 บาท
266.00 บาท
แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
เนื้อหาโดยสังเขป
ตำราแคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร (Calculus 1 for Engineers) เล่มนี้ ผู้เขียนได้เขียนและเรียบเรียงขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีตำราที่ใช้ในการประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นอกจากนี้ตำราเล่มนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอื่นๆ และสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ สามารถศึกษาเนื้อหาที่มีความสนใจเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอนเพิ่มเติมได้ โดยมีเนื้อหาดังนี้ 1. ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 2. อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 3. การประยุกต์ของอนุพันธ์ 4. การอินทิเกรต 5. เทคนิคการอินทิเกรต 6. อินทิกรัลจำกัดเขตและการประยุกต์ หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษาและผู้ที่ต้องการใช้ประกอบการศึกษาเพิ่มเติม
สารบัญ
บทที่ 1 ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
บทที่ 2 อนุพันธ์ของฟังก์ชั่น
บทที่ 3 การประยุกต์ของอนุพันธ์
บทที่ 4 การอินทิเกรต
บทที่ 5 เทคนิคการอินทิเกรต
บทที่ 6 อินทิกรัลจำกัดเขตและการประยุกต์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162133084 (ปกอ่อน) 584 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 256 x 28 มม.
น้ำหนัก: 1020 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 12/2012
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :