ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529
อุดมศึกษา
เอกสารประกอบการสอน วิชา หลักการบัญชีขั้นต้น (Principles of Accounting)

เอกสารประกอบการสอน วิชา หลักการบัญชีขั้นต้น (Principles of Accounting)

ตำราเล่มนี้เรียบเรียงขึ้น เพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาหลักการบัญชีขั้นต้น สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ...
หนังสือ
400.00 บาท
380.00 บาท
เอกสารประกอบการสอน วิชา หลักการบัญชีขั้นต้น (Principles of Accounting)
เนื้อหาโดยสังเขป
    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับความรู้ทั่วไปในการจัดทำบัญชี แนวทางปฏิบัติการจัดทำบัญชี งบการเงิน สมุดรายวัน การบัญชีเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงการบัญชีเกี่ยวกับเงินสดและระบบใบสำคัญ อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน มีตัวอย่างหลากหลาย และแบบทดสอบท้ายบทสำหรับทบทวนความรู้ความเข้าใจ
สารบัญ
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี
บทที่ 2 การวิเคราะห์รายการค้าและสมการบัญชี
บทที่ 3 การบันทึกบัญชีและงบทดลอง
บทที่ 4 รายการปรับปรุงและการแก้ไขข้อผิดพลาด
บทที่ 5 งบการเงินและกระดาษทำการ
บทที่ 6 สมุดรายวันเฉพาะ
บทที่ 7 การบัญชีเกี่ยวกับการจำหน่าสยสินค้า
บทที่ 8 การบัญชีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
บทที่ 9 การบัญชีเกี่ยวกับเงินสดและระบบใบสำคัญ
คำนิยม
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167226071 (ปกอ่อน) 335 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 189 x 264 x 16 มม.
น้ำหนัก: 640 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ดวงแก้ว, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2010
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ตำราเล่มนี้เรียบเรียงขึ้น เพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาหลักการบัญชีขั้นต้น สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ...
หนังสือ
400.00 บาท
380.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4