ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ทั่วไป
เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี (ปกแข็ง)Hot!
เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี (ปกแข็ง)

เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี (ปกแข็ง)

หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการให้เป็นพื้นฐานสำหรับทำความเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจโลก ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
หนังสือ
550.00 บาท
522.50 บาท
เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี (ปกแข็ง)
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือ "เศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ครอบคลุมเนื้อหาเศรษฐศาสตร์มหภาค ตั้งแต่พื้นฐานเศรษฐกิจโลก ปัจจัยการผลิตด้านแรงงาน ทุน และเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์มวลรวมโลก ดุลการชำระเงินโลก เงินสำรองระหว่างประเทศ องค์กรการค้าและการเงินระหว่างประเทศ ทั้งยังได้เพิ่มเนื้อหาในส่วนของธุรกิจข้ามชาติ การกระจายรายได้ สิ่งแวดล้อมโลก ธรรมาภิบาล วิกฤติเศรษฐกิจของเอเชีย และการพยากรณ์อนาคตเศรษฐกิจของโลก โดยสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของประเด็นเหล่านี้ ที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และบทบาทของเทคโนโลยีที่มีต่อเศรษฐกิจโลก รวมทั้งผลกระทบของเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยสอดแทรกตลอดทุกบท เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนิสิตนักศึกษา อาจารย์ และประชาชนทั่วไป ที่สนใจค้นคว้าเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี
สารบัญ
บทที่ 1: พื้นฐานเศรษฐกิจโลก (World Economic Fundamentals)
บทที่ 2: ปัจจัยการผลิต : แรงงาน (Labor)
บทที่ 3: ปัจจัยการผลิต : ทุน (Capital)
บทที่ 4: ปัจจัยการผลิต : เทคโนโลยี (Technology)
บทที่ 5: ผลิตภัณฑ์มวลรวมโลก (World GDP)
บทที่ 6: ดุลการชำระเงินโลก (World's Balance of Payments)
บทที่ 7: เงินสำรองระหว่างประเทศ (International Reserve)
บทที่ 8: องค์กรการค้าและการเงินระหว่างประเทศ (International Organizations for Trade and Finance)
บทที่ 9: ธุรกิจข้ามชาติ (MNCs - Multinational Corporations)
บทที่ 10: การกระจายรายได้ (Income Distribution)
ฯลฯ
คำนิยม
"เต็มไปด้วยข้อมูลและการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งกว้างขวาง ทั้งเชิงลึกและเชิงกว้าง อ่านแล้วเจริญความรู้ เจริญปัญญา วางไม่ลงเลย ชวนให้ติดตามตลอด เป็นหนังสือที่มีคุณค่ายิ่ง ได้ภาพใหญ่ของเศรษฐกิจโลกและความเชื่อมโยงกับภูมิภาคและประเทศได้อย่างดียิ่ง จบได้ในเล่มเดียวนี้ แนะนำอย่างยิ่งให้อ่านหนังสือเล่มนี้ครับ"ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์- อดีตคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
"ครอบคลุมเศรษฐกิจมหภาคในทุกด้าน อ่านสนุกและน่าติดตาม ด้วยภาษาที่ง่าย ๆ และสำนวนที่กระชับ สำหรับผู้อ่านทั่วไปที่ไม่มีพื้นฐานทางทฤษฎี สามารถเห็นภาพประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลกยุคใหม่ ได้เข้าใจสาเหตุและผล กระตุ้นการตื่นตัวอย่างเป็นรูปธรรมถึงบทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัล"ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์- อดีตคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
"หนังสือนี้มีความแตกต่างจากตำราเศรษฐศาสตร์มหภาคอื่น ๆ ที่ผ่านมา เนื่องจากผู้เขียนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ตรงในการกำกับดูแลเศรษฐกิจไทย ผู้เขียนใช้ภาษาที่ไม่เป็นวิชาการนัก อ่านง่าย และสนุกสนาน นับว่าเป็นหนังสือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนิสิตนักศึกษา อาจารย์ และประชาชนทั่วไป ที่สนใจค้นคว้าเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกกับเทคโนโลยี"รองศาสตราจารย์มันฑนา สามารถ- คณบดี คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อดีตคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163144621 (ปกแข็ง) 328 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 174 x 249 x 25 มม.
น้ำหนัก: 710 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, สนพ. ม.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2019
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :