ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
วรรณคดีไทย
เล่าเรื่องนารายณ์สิบปาง
เล่าเรื่องนารายณ์สิบปาง

เล่าเรื่องนารายณ์สิบปาง

เล่าเรื่องอวตาร 10 ปาง ของพระนารายณ์ เทพองค์สำคัญแห่งศาสนา พราหมณ์-ฮินดู
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
หนังสือ
260.00 บาท
247.00 บาท
เล่าเรื่องนารายณ์สิบปาง
เนื้อหาโดยสังเขป
    "อวตาร" คือการที่เทพแบ่งภาคมาเกิดในโลกมนุษย์ ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ลัทธิไวษณพ มีความเชื่อเกี่ยวกับการอวตารว่า เมื่อโลกถึงคราวเสื่อม พระนารายณ์จะอวตารมาปราบยุคเข็ญเสียทีหนึ่ง ชื่อกันว่าความจริงแล้วอวตารของพระนารายณ์มีมากมาย แต่ที่สำคัญมี 10 ปาง โดยผ่านไปแล้ว 9 ปาง ความเชื่อเรื่องการอวตารแพร่หลายออกไปในรูปแบบต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ในประเทศไทยได้มีหนังสือ ลิลิตนารายณ์สิบปาง พระราชนิพนธ์โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และยังมีหนังสือเล่มอื่นๆ ที่เล่าเรื่องแต่ละปางโดยเฉพาะแตกย่อยออกไปอีก หนังสือ "นารายณ์สิบปาง" ในมือท่านผู้อ่านเล่มนี้ "จุฑารัตน์" ได้นำเรื่องนารายณ์สิบปางจากที่ต่าง ๆ มารวมรวมและเรียบเรียงใหม่ให้อ่านง่ายขึ้น รวมถึงมีการตั้งข้อสังเกต เปรียบเทียบความต่างของต้นฉบับหลายต้นฉบับให้ผู้อ่านได้ทราบ โดยใช้แกนหลักจากเรื่อง ลิลิตนารายณ์สิบปาง ที่กล่าวถึงไปข้างต้น นอกจากผู้อ่านจะได้รับทราบคติความเชื่อทางพราหมณ์-ฮินดูแล้ว หวังว่าหนังสือเล่มนี้อาจช่วยกระตุ้นความสนใจ ให้อยากลองไปสืบคนวรรณคดีเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนารายณ์สิบปาง เป็นการอนุรักษ์และต่อชีวิตวรรณคดีเก่าแก่ให้ยืนยาวต่อไปได้

    เรื่องราวความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ลัทธิไวษณพ ที่บูชาพระนารายณ์เป็นใหญ่ เมื่อโลกถึงคราวเสื่อม พระนารายณ์จะอวตารมาปราบยุคเข็ญเสียทีหนึ่ง อวตารที่สำคัญอันผ่านมาแล้วมี 9 ปาง ได้แก่ มัตสยาวตาร กูรมาวตาร วราหาวตาร นรสิงหาวตาร วามนาวตาร ปรศุรามาวตาร รามจันทราวตาร กฤษณาวตาร พุทธาวตาร ส่วนปางที่ 10 ซึ่งพระนารายณ์จะอวตารเป็นบุรุษขี่ม้าขาว หรือกัลกยาวตารนั้น จะเกิดต่อไปในกาลข้างหน้า
สารบัญ
ปางที่ 1 มัตสยาวตาร
ปางที่ 2 กูรมาวตาร
ปางที่ 3 วราหาวตาร
ปางที่ 4 นรสิงหาวตาร
ปางที่ 5 วามนาวตาร
ปางที่ 6 ปรศุรามาวตาร
ปางที่ 7 รามจันทราวตาร
ปางที่ 8 กฤษณาวตาร
ปางที่ 9 พุทธาวตาร
ปางที่ 10 กัลกยาวตาร
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160027750 (ปกอ่อน) 232 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 145 x 211 x 12 มม.
น้ำหนัก: 270 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2017
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
เล่าเรื่องอวตาร 10 ปาง ของพระนารายณ์ เทพองค์สำคัญแห่งศาสนา พราหมณ์-ฮินดู
หนังสือ
260.00 บาท
247.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด