ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ร้านหนังสือเปิดแล้วจ้า ตรวจสอบสาขาที่เปิด คลิก ใครมีแต้มมาแลกเป็น อีคูปองไว้ช็อป คลิก
ทั่วไป
เรียนรู้ระบบฝังตัวด้วย Raspberry Pi

เรียนรู้ระบบฝังตัวด้วย Raspberry Pi

การใช้งานลินุกซ์ ภาษาไพธอน ทฤษฎีของระบบฝังตัว และไฟไนต์สเตตแมซีน เหมาะสำหรับใช้เรียนรู้และอ้างอิงทั่วไป ครอบคลุมการใช้งาน Raspberry Pi ทั้งเวอร์ชัน 4 และ 3 อย่างละเอียด
หนังสือ
300.00 บาท
270.00 บาท
e-books(PDF) ?
255.00 บาท
เรียนรู้ระบบฝังตัวด้วย Raspberry Pi
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบสมองกลฝังตัวไว้ทั้งหมดในเล่มเดียว ทั้งหลักการทำงานของระบบฝังตัว การออกแบบ การเลือกใช้อุปกรณ์ อุปกรณ์ประกอบที่นิยมนำมาใช้ร่วมกับระบบฝังตัว ภาษาในการเขียนโปรแกรม ตัวอย่างโค้ดในการพัฒนา และตัวอย่างการลงมือพัฒนาบนอุปกรณ์จริง ซึ่งในเล่มนี้เลือกใช้อุปกรณ์ Raspberry Pi เวอร์ชัน 4 เป็นหลักในการเขียน โดยเขียนให้ครอบคลุม Raspberry Pi เวอร์ชัน 3 ด้วย จึงเหมาะสำหรับนักพัฒนาระบบที่จะสามารถนำระบบฝังตัวทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ไปพัฒนาได้โดยง่ายด้วยต้นทุนที่ไม่สูงมากนัก
สารบัญ
ส่วนที่ 1 การออกแบบระบบฝังตัว
- บทที่ 1 รู้จักระบบฝังตัว (Embedded Systems)
- บทที่ 2 หน่วยประมวลผลของระบบฝังตัว
- บทที่ 3 สถาปัตยกรรมของหน่วยความจำ
- บทที่ 4 อินพุตและเอาต์พุต (Inputs และ Outputs, I/O)
- บทที่ 5 อุปกรณ์เชื่อมต่อที่ใช้งานบ่อยกับระบบฝังตัว
- บทที่ 6 แนะนำการเลือกไมโครคอนโทรลเลอร์ สำหรับงานประยุกต์ขนาดเล็ก
- บทที่ 7 การออกแบบระบบฝังตัวด้วยไฟไนต์สเตตแมชีน

ส่วนที่ 2 การพัฒนาระบบฝังตัว
- บทที่ 8 รายละเอียดของ Raspberry Pi3, Pi4 และการเชื่อมต่อใช้งาน
- บทที่ 9 ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux) และภาษาไพธอน (Python)
- บทที่ 10 การพัฒนาบน Raspberry Pi ด้วยภาษาไพธอน
- บทที่ 11 การเขียนโปรแกรมโดยอ้างอิงถึง State Machine
- บทที่ 12 การทดลองบน Raspberry Pi

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160836895 (ปกอ่อน) 392 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 170 x 240 x 17 มม.
น้ำหนัก: 585 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2019
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :