ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
ร้านหนังสือเปิดแล้วจ้า ตรวจสอบสาขาที่เปิด คลิก ใครมีแต้มมาแลกเป็น อีคูปองไว้ช็อป คลิก
ทั่วไป
เรียนรู้ระบบฝังตัวด้วย Raspberry Pi (PDF)Hot!
เรียนรู้ระบบฝังตัวด้วย Raspberry Pi (PDF)เรียนรู้ระบบฝังตัวด้วย Raspberry Pi (PDF)เรียนรู้ระบบฝังตัวด้วย Raspberry Pi (PDF)

เรียนรู้ระบบฝังตัวด้วย Raspberry Pi (PDF)

การใช้งานลินุกซ์ ภาษาไพธอน ทฤษฎีของระบบฝังตัว และไฟไนต์สเตตแมซีน เหมาะสำหรับใช้เรียนรู้และอ้างอิงทั่วไป ครอบคลุมการใช้งาน Raspberry Pi ทั้งเวอร์ชัน 4 และ 3 อย่างละเอียด
หนังสือ
300.00 บาท
270.00 บาท
e-books(PDF)?
255.00 บาท
เรียนรู้ระบบฝังตัวด้วย Raspberry Pi (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
    หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบสมองกลฝังตัวไว้ทั้งหมดในเล่มเดียว ทั้งหลักการทำงานของระบบฝังตัว การออกแบบ การเลือกใช้อุปกรณ์ อุปกรณ์ประกอบที่นิยมนำมาใช้ร่วมกับระบบฝังตัว ภาษาในการเขียนโปรแกรม ตัวอย่างโค้ดในการพัฒนา และตัวอย่างการลงมือพัฒนาบนอุปกรณ์จริง ซึ่งในเล่มนี้เลือกใช้อุปกรณ์ Raspberry Pi เวอร์ชัน 4 เป็นหลักในการเขียน โดยเขียนให้ครอบคลุม Raspberry Pi เวอร์ชัน 3 ด้วย จึงเหมาะสำหรับนักพัฒนาระบบที่จะสามารถนำระบบฝังตัวทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ไปพัฒนาได้โดยง่ายด้วยต้นทุนที่ไม่สูงมากนัก
สารบัญ
ส่วนที่ 1 การออกแบบระบบฝังตัว
- บทที่ 1 รู้จักระบบฝังตัว (Embedded Systems)
- บทที่ 2 หน่วยประมวลผลของระบบฝังตัว
- บทที่ 3 สถาปัตยกรรมของหน่วยความจำ
- บทที่ 4 อินพุตและเอาต์พุต (Inputs และ Outputs, I/O)
- บทที่ 5 อุปกรณ์เชื่อมต่อที่ใช้งานบ่อยกับระบบฝังตัว
- บทที่ 6 แนะนำการเลือกไมโครคอนโทรลเลอร์ สำหรับงานประยุกต์ขนาดเล็ก
- บทที่ 7 การออกแบบระบบฝังตัวด้วยไฟไนต์สเตตแมชีน

ส่วนที่ 2 การพัฒนาระบบฝังตัว
- บทที่ 8 รายละเอียดของ Raspberry Pi3, Pi4 และการเชื่อมต่อใช้งาน
- บทที่ 9 ระบบปฏิบัติการลินุกซ์ (Linux) และภาษาไพธอน (Python)
- บทที่ 10 การพัฒนาบน Raspberry Pi ด้วยภาษาไพธอน
- บทที่ 11 การเขียนโปรแกรมโดยอ้างอิงถึง State Machine
- บทที่ 12 การทดลองบน Raspberry Pi

เฉลยแบบฝึกหัดท้ายบท
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160837052 (PDF) 0Bytes 392 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :