ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ยโสธร จังหวัดยโสธร สาขาที่ 531
การสนทนา การออกเสียง
เรียนพูดอังกฤษ 79 ชั่วโมงด้วยตนเอง

เรียนพูดอังกฤษ 79 ชั่วโมงด้วยตนเอง

 
ผู้เขียนFrank (แฟรงค์)
หนังสือ
180.00 บาท
171.00 บาท
เรียนพูดอังกฤษ 79 ชั่วโมงด้วยตนเอง
เนื้อหาโดยสังเขป
ตำราเรียนพูดภาษาอังกฤษแผนใหม่เล่มนี้ มีวิธีการฝึกเรียนด้วยตนเอง แบบเร่งรัดพัฒนา โดยใช้ระยะเวลาไม่นานก็สามารถนำไปใช้พูดกับชาวต่างประเทศได้ เนื้อหาภายในเล่มได้รวบรวมสำนวนพูดมาตรฐานที่ใช้กันในชีวิตประจำวัน และใช้อยู่ตามสถาบันต่างๆ หรือในวงการธุรกิจทั่วไป โดยมีการรวบรวมคำศัพท์หมวดต่างๆไว้ด้วย   ทำให้ได้ฝึกเรียนพูดภาษาอังกฤษด้วยประโยคที่สำคัญต่างๆแล้วยังได้รับความรู้ในเรื่องศัพท์สำคัญอีกด้วย
สารบัญ
1.พยัญชนะและสระอังกฤษ
2.หลักเกณฑ์การผสมพยัญชนะ-สระ
3.การใช้คำสรรพนาม (คำแทนชื่อ)
4.การใช้คำ "กริยา" ประกอบนาม
5.คำกริยา ปฏิเสธ
6.หลักการใช้กริยาช่วย และคำย่อกริยา
7.การใช้คำทักทาย
8.คำทักทาย - ปราศรัย
9.การนับจำนวนตัวเลข
10.การพูดเรื่องเวลา (นาฬิกา)
11.วัน เดือน ปี และ เวลา
12.คำเชิญชวน-นัดหมาย
13.คำเชิญชวนต่างๆ และตอบรับ
14.การใช้คำปฏิเสธและขอโทษ
15.การใช้คำพูดขอร้อง
...ฯลฯ...
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2019742704280 (ปกแข็ง) 850 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 136 x 190 x 37 มม.
น้ำหนัก: 610 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์เสริมวิทย์บรรณาคาร, สนพ.
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
 
ผู้เขียน Frank (แฟรงค์)
หนังสือ
180.00 บาท
171.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4