ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ยโสธร จังหวัดยโสธร สาขาที่ 531
สื่อการเรียนรู้
เมืองหลวง ประเทศสมาชิกอาเซียน (ชุดบอร์ดนิทรรศการ)
เมืองหลวง ประเทศสมาชิกอาเซียน (ชุดบอร์ดนิทรรศการ)เมืองหลวง ประเทศสมาชิกอาเซียน (ชุดบอร์ดนิทรรศการ)เมืองหลวง ประเทศสมาชิกอาเซียน (ชุดบอร์ดนิทรรศการ)

เมืองหลวง ประเทศสมาชิกอาเซียน (ชุดบอร์ดนิทรรศการ)

มรดกล้ำค่าในฐานถิ่น กรุ่นกลิ่นประวัติศาสตร์ ยุทธศาสตร์และความสำคัญ เสน่ห์มนต์ขลังมหานคร ศูนย์กลางการเมือง การปกครอง ของมวลสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
ราคาพิเศษ
119.00 บาท
เมืองหลวง ประเทศสมาชิกอาเซียน (ชุดบอร์ดนิทรรศการ)
ข้อมูลโดยสังเขป
ชุดบอร์ดนิทรรศการ สื่อการเรียนรู้ เมืองหลวงประเทศสมาชิกอาเซียน มรดกล้ำค่าในฐานถิ่น กรุ่นกลิ่นประวัติศาสตร์ ยุทธศาสตร์และความสำคัญ เสน่ห์มนต์ขลังมหานคร ศูนย์กลางการเมือง การปกครอง ของมวลสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ สามารถจัดบอร์ดได้ถึง 2 แบบ 2 สไตล์ ภาพสี่สี สดใส สวยงาม เพื่อเตรียมตัวต้อนรับประชาคมอาเซียน ได้ทั้งความรู้ และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ให้แก่เด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดียิ่ง
รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 9786162132476
ขนาด: 190 x 245 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
มรดกล้ำค่าในฐานถิ่น กรุ่นกลิ่นประวัติศาสตร์ ยุทธศาสตร์และความสำคัญ เสน่ห์มนต์ขลังมหานคร ศูนย์กลางการเมือง การปกครอง ของมวลสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
ผู้เขียน -
ราคาพิเศษ
119.00 บาท
119.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4