ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาวกมังงะ คลิกเลย “แต้มมีค่า อย่าลืมมาเบิร์น” อ่านเงื่อนไขและแลกแต้ม Flash sale 30 % คลิก Oxford Reading Club เครื่องมือช่วยฝึกภาษาอังกฤษ เรียนรู้ครบจบในที่เดียว คลิก
อุดมศึกษา
เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาลและกระบวนการพยาบาล (PDF)
เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาลและกระบวนการพยาบาล (PDF)เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาลและกระบวนการพยาบาล (PDF)เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาลและกระบวนการพยาบาล (PDF)

เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาลและกระบวนการพยาบาล (PDF)

ตำราเภสัชวิทยาสำหรับพยาบาลเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนสอนวิชาเภสัชวิทยาสำหรับพยาบาลและการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย
* ราคาพิเศษเฉพาะเว็บ
e-books(PDF)?
340.00 บาท
เภสัชวิทยาสำหรับพยาบาลและกระบวนการพยาบาล (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
       ตำราเภสัชวิทยาสำหรับพยาบาลเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาเภสัชวิทยาสำหรับพยาบาลและการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย จากวิวัฒนาการทางการศึกษา และการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ความรู้ทางด้านเภสัชวิทยาจึงมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกขณะ ดังนั้นผู้อ่านควรศึกษาความรู้ใหม่ทางด้นเภสัชวิทยาเพิ่มเติม จากสื่อ สิ่งพิมพ์และวารสารทางการแพทย์ที่ทันสมัยอยู่เสมอ
สารบัญ
บทที่ 1 หลักการทั่วไปทางเภสัชวิทยา
บทที่ 2 กระบวนการพยาบาลในการบริหารยา
บทที่ 3 ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทอัตโนมัติ
บทที่ 4 ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด
บทที่ 5 ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง
บทที่ 6 ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหาร
บทที่ 7 ยาต้านการอักเสบ
บทที่ 9 ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบต่อมไร้ท่อ
บทที่ 10 ยาต้านจุลชีพ
บทที่ 11 ยารักษาโรคผิวหนัง
บทที่ 12 ยารักษาโรคมะเร็งและยากตภูมิคุ้มกัน
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786164700567 (PDF) 0Bytes 446 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์โครงการทุนสนับสนุนการจัดทำตำราและหนังสือสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
ตำราเภสัชวิทยาสำหรับพยาบาลเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนสอนวิชาเภสัชวิทยาสำหรับพยาบาลและการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย
e-books(PDF)
340.00 บาท
340.00 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4
ส่ง ปิด