ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส พนัสนิคม 2 ชลบุรี จังหวัดชลบุรี สาขาที่ 534
ทั่วไป

วารสาร เทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่ 84 มกราคม-มีนาคม 2560

วารสารเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ
ราคาพิเศษ
55.00 บาท
52.25 บาท
วารสาร เทคโนโลยีวัสดุ ฉบับที่ 84 มกราคม-มีนาคม 2560
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมบทความเกี่ยวกับเทคโนโลยีวัสดุและการพัฒนาเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีวัสดุ ศาสตร์และศิลป์วัสดุ ผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี และบทความที่น่าสนใจ ซึ่งจะมาช่วยเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้กับคุณได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
- บทบรรณาธิการ
- ศาสตร์และศิลป์แห่งวัสดุ
- Technology Update
- บทความ
- สัมภาษณ์
- บทความ
- Texttile Tomorrow
- บทความ
- Cyber snapshot by Marisa
- Materials Characterization
- บทความ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9879799536288
ขนาดรูปเล่ม: 211 x 293 x 5 มม.
น้ำหนัก: 250 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC), ศูนย์
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :