ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
2 เล่ม ที่คนอยากรู้อยากเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจควรอ่าน คลิก สินค้า Flash sale ลด 30 % ทุกวัน คลิก พรีเมี่ยมสุดเก๋ ราคาพิเศษ คลิก
ไวยากรณ์ การใช้คำ
เทคนิคพื้นฐานการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น (PDF)
เทคนิคพื้นฐานการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น (PDF)เทคนิคพื้นฐานการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น (PDF)เทคนิคพื้นฐานการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น (PDF)

เทคนิคพื้นฐานการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น (PDF)

เรียนรู้กลวิธีในการเขียนเรียงความซึ่งเป็นรูปแบบการเขียนพื้นฐานก่อนจะพัฒนาไปสู่การเขียน ในรูปแบบอื่น ๆ ศึกษาคำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ที่มักพบว่ามีการใช้ผิด พร้อมทั้งฝึกฝน ทักษะการเขียน
หนังสือ
200.00 บาท
190.00 บาท
e-books(PDF)?
179.00 บาท
เทคนิคพื้นฐานการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น (PDF)
เนื้อหาโดยสังเขป
             หนังสือ “เทคนิคพื้นฐานการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น” มุ่งเน้นการให้ความรู้พื้นฐานด้านการเขียน โดยเริ่มต้นจากเรียนรู้กลวิธีในการเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นรูปแบบการเขียนพื้นฐานที่ควรเรียนรู้ก่อนจะพัฒนาไปสู่การเขียนในรูปแบบอื่นๆ เช่น จดหมาย อีเมล บันทึก รายงาน ฯลฯ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน รวม 6 บท โดย PART 1   เป็นการอธิบายเกี่ยวกับการเขียนเรียงความ ทั้งในแง่วิธีการเขียน การเรียบเรียงเนื้อหา และข้อบังคับทางไวยากรณ์ รวมทั้งมีแบบฝึกหัดเกี่ยวกับคำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ที่มักพบว่ามีการใช้ผิด PART 2   ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนทักษะการเขียน โดยศึกษาผ่านตัวอย่างเรียงความที่ดีและควรปรับปรุง เรียงลำดับหัวข้อจากง่ายไปยาก
เหมาะสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นระดับต้น และกำลังศึกษาในระดับกลาง ที่ต้องการเสริมสร้างทักษะการเขียนเพื่อให้สามารถ “สื่อสาร” กับชาวญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สารบัญ
- PART 1 เตรียมความพร้อมก่อนลงมือเขียน
- บทที่ 1 สิ่งที่ควรรู้ในการเขียนเรียงความ
- บทที่ 2 คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ที่ผู้เขียนเรียงความมักใช้ผิด
- PART 2 ?????????
- บทที่ 3 ?????????????? ????
- บทที่ 4 ????????????
- บทที่ 5 ???
- บทที่ 6 ?????????
ฯลฯ
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840052148 (PDF) 0Bytes 148 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :