ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด บิ๊กซี ลำปาง จังหวัดลำปาง สาขาที่ 529
อุดมศึกษา
เทคนิคการใช้คำถาม พัฒนาการคิด

เทคนิคการใช้คำถาม พัฒนาการคิด

คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
หนังสือ
130.00 บาท
123.50 บาท
เทคนิคการใช้คำถาม พัฒนาการคิด
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167322025 (ปกอ่อน) 154 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 146 x 210 x 9 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2010
เนื้อหาโดยสังเขป
    นำเสนอเทคนิคการใช้คำถาม ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างละเอียดทั้ง “การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ” ซึ่งผู้สอนคงต้องพยายามฝึกการตั้งคำถาม การใช้คำถาม และให้เวลาผู้เรียนได้คิด เพราะจากการที่ผู้เรียนได้คิดบ่อยๆ เขาจะมีทักษะการคิดที่ติดตัวไปใช้ในการเรียนระดับสูงและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตจริงได้ อนาคตเขาจะ “คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้” และมีศักยภาพในการทำประโยชน์สูงสุดให้ประเทศชาติ
สารบัญ
1. ความสำคัญของการใช้คำถาม
2. ลักษณะของคำถาม
3. เทคนิคการใช้คำถาม
4. ระดับการใช้คำถาม
5. การใช้คำถามพัฒนาการวิเคราะห์
6. การใช้คำถามพัฒนาการคิดแก้ปัญหา
7. การใช้คำถามพัฒนาการคิดสร้างสรรค์
8. การใช้คำถามพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
9. การประเมินทักษะการใช้คำถาม
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
หนังสือ
130.00 บาท
123.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-739-8753-4