ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด โลตัส ท่าหลวง พิจิตร จังหวัดพิจิตร สาขาที่ 533
อุดมศึกษา
เทคนิคการใช้คำถาม พัฒนาการคิด

เทคนิคการใช้คำถาม พัฒนาการคิด

คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
หนังสือ
130.00 บาท
123.50 บาท
เทคนิคการใช้คำถาม พัฒนาการคิด
เนื้อหาโดยสังเขป
    นำเสนอเทคนิคการใช้คำถาม ให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างละเอียดทั้ง “การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ” ซึ่งผู้สอนคงต้องพยายามฝึกการตั้งคำถาม การใช้คำถาม และให้เวลาผู้เรียนได้คิด เพราะจากการที่ผู้เรียนได้คิดบ่อยๆ เขาจะมีทักษะการคิดที่ติดตัวไปใช้ในการเรียนระดับสูงและนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตจริงได้ อนาคตเขาจะ “คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้” และมีศักยภาพในการทำประโยชน์สูงสุดให้ประเทศชาติ
สารบัญ
1. ความสำคัญของการใช้คำถาม
2. ลักษณะของคำถาม
3. เทคนิคการใช้คำถาม
4. ระดับการใช้คำถาม
5. การใช้คำถามพัฒนาการวิเคราะห์
6. การใช้คำถามพัฒนาการคิดแก้ปัญหา
7. การใช้คำถามพัฒนาการคิดสร้างสรรค์
8. การใช้คำถามพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
9. การประเมินทักษะการใช้คำถาม
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167322025 (ปกอ่อน) 154 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 146 x 210 x 9 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2010
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
คิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ
หนังสือ
130.00 บาท
123.50 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4