ค้นหา
เข้าสู่ระบบ
สาขาซีเอ็ดล่าสุด เซ็นทรัล มหาชัย สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สาขาที่ 532
มัธยม
เฉลย-เก็ง เคมี O-NET ม.4-5-6

เฉลย-เก็ง เคมี O-NET ม.4-5-6

แนวข้อสอบ O-NET 9 ชุด ตามแนวข้อสอบจริง พร้อมเฉลยละเอียด
หนังสือ
109.00 บาท
103.55 บาท
สภาพเก่าปานกลาง?
54.50 บาท
Tags : O-NET
เนื้อหาโดยสังเขป
    รวมแนวข้อสอบวิชาเคมี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ข้อสอบจริง O-NET ปี 2549-2552 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท พร้อมเฉลยชัดเจน เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น   เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
สารบัญ
- เก็งข้อสอบ วิชาเคมี O-NET ชุดที่ 1
- เฉลยละเอียดเก็งข้อสอบวิชาเคมี O-NET ชุดที่ 1
- เก็งข้อสอบ วิชาเคมี O-NET ชุดที่ 2
- เฉลยละเอียดเก็งข้อสอบวิชาเคมี O-NET ชุดที่ 2
- เก็งข้อสอบ วิชาเคมี O-NET ชุดที่ 3
- เฉลยละเอียดเก็งข้อสอบวิชาเคมี O-NET ชุดที่ 3
- เก็งข้อสอบ วิชาเคมี O-NET ชุดที่ 4
- เฉลยละเอียดเก็งข้อสอบวิชาเคมี O-NET ชุดที่ 4
- เก็งข้อสอบ วิชาเคมี O-NET ชุดที่ 5
- เฉลยละเอียดเก็งข้อสอบวิชาเคมี O-NET ชุดที่ 5
- เก็งข้อสอบ วิชาเคมี O-NET ชุดที่ 6
- เฉลยละเอียดเก็งข้อสอบวิชาเคมี O-NET ชุดที่ 6
- เก็งข้อสอบ วิชาเคมี O-NET ชุดที่ 7
- เฉลยละเอียดเก็งข้อสอบวิชาเคมี O-NET ชุดที่ 7
- เก็งข้อสอบ วิชาเคมี O-NET ชุดที่ 8
- เฉลยละเอียดเก็งข้อสอบวิชาเคมี O-NET ชุดที่ 8
- เก็งข้อสอบ วิชาเคมี O-NET ชุดที่ 9
- เฉลยละเอียดเก็งข้อสอบวิชาเคมี O-NET ชุดที่ 9
- ข้อสอบจริง วิชาเคมี O-NET ปี 2549
- เฉลยละเอียดข้อสอบจริงวิชาเคมี O-NET ปี 2549
...ฯลฯ...
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162010248 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาดรูปเล่ม: 186 x 259 x 9 มม.
น้ำหนัก: 355 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2009
ลักษณะของหนังสือมีตำหนิ (หนังสือเกรด B)
ตัวอย่าง เกรด/สภาพ
สภาพหนังสือชำรุดเล็กน้อย (B1)
ปกพับ สันบุบ ขาด
ลดราคา 20%
สภาพหนังสือชำรุดปานกลาง (B2)
ปกพับ สันบุบ ขาด สังเกตเห็นได้ว่าขาด ชำรุดมาก
ลดราคา 30%
สภาพหนังสือเก่าชำรุดปานกลาง (B3)
แต่ไม่มาก อาจมีสภาพปกพับ ปกหักร่วมด้วย
ลดราคา 50%
สภาพหนังสือเก่ามาก (B4)
อาจมีสภาพชำรุดร่วมด้วย แต่เนื้อหายังครบถ้วน
ลดราคา 70%
(ซื้อแล้วไม่รับเปลี่ยน หรือคืนทุกกรณี ยกเว้นชำรุดอันเนื่องมาจากการพิมพ์)
จาก :
ถึง :
หัวเรื่อง :
แนวข้อสอบ O-NET 9 ชุด ตามแนวข้อสอบจริง พร้อมเฉลยละเอียด
หนังสือ
109.00 บาท
103.55 บาท
facebook twitter g+ se-ed.com
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
e-commerce@se-ed.com โทร.02-826-8753-4